Åpent brev til Stortingets medlemmer.

Melding til St.11. Nasjonal helse og sykehusplan 2016 – 2019
Regjeringen kommer i meldingen med forslag om størrelse, plassering og funksjoner for sykehusene. Det forslåes hvilke sykehus som man mener skal ha akuttkirurgi eller være sykehus med andre oppgaver
Stortinget vedtok sykehusplanen som den var fremlagt av regjeringen. Sykehusstrukturen er ikke til vurdering i Melding til ST. 7: Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023.
Etter min vurdering var det noe som manglet i utredningen for 2016-19. Det er over en periode bygd nye veier, tunneler og bruer for milliardbeløp. Disse innvesteringene har ført til at de naturlige dekningsområdene for sykehusene har endret seg.
Jeg skal her komme dra fram en del eksempler fra hele landet. Jeg bruker kjøretid, avrundet til nærmeste halvtime. Halvtime skrives 0.3. Pasientgrunnlag (??.???) personer.
Helse Telemark og Sørlandet. Notodden (42.000) akuttkiurgi. 1 t. til Skien og Drammen.
Flekkefjord (40.000) andre oppgaver 2 t. til Kristiansand.
Helse Fonna, Bergen og Førde. Er det ikke her behov for justering av grensen mellom Helseforetakene? Odda har (12.000) 1.3 t. til Voss (30.000). Odda har nå 2 t. til Haugesund. Lærdal (20.000) vil ha 1 t. til Voss. Lærdal har nå 2.t til Førde.
Helse Førde og Helse Møre og Romsdal. Nordfjordeid (25.000) har 1 t. til Volda (42.000). Volda har til Ålesund 1.3 t. Nå har Nordfjordeid 2.t. Førde. Er det ikke naturlig at Nordfjordeid eller Volda får akuttkiurgi?
Helse Møre og Romsdal har et viktig prinsippvedtak. Kristiansund (49.000) som har 1.t. til Hjelset, får Distriktsmedisinsk senter.
Finnmarksykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge. (UNN) Kjøretid mellom sykehusene i Hammerfest (47.000) og Tromsø (124.000) er 8 t. Sykehusene ble sannsynligvis opprettet da sjøen var den beste adkomstmulighet. Nå har bilen overtatt og begge har en lite hensiktsmessig beliggenhet. Tromsø har så mange innbyggere at sykehus der er riktig.
I Vest-Finnmark er det så store avstander og det kan være naturlig med to sykehus med akuttkirurgi. Forslag: Hammerfest (20.000) og Alta (36.000)
Et sykehus med akuttkirurgi i Alta vil også dekke Nord-Troms med 9.000 innbyggere. Viktige steder her er Skjervøy og Nordreisa, som i dag har Tromsø som akuttsykehus. De vil få 1. t. mindre kjøretid til Alta. Kvænangen har 4 t. til Tromsø. Stedet får nå 3. t mindre til Alta.
Kjøretiden mellom Alta og Hammerfest er 2.t. På denne strekningen må en passere det værharde Sennalandet. Der er det ofte er stengt eller har kolonnekjøring i vinterhalvåret. Karasjok og Kautokeino vil få stor fordel av sykehus i Alta. Er det rimelig at innbyggerne i Kautokeino skal kjøre 2. t. over Finnmarksvidda til Alta og videre 2.t. over Sennalandet for å komme til Hammerfest?
Universitetssykehuset i Nord-Norge. Mellom akuttsykehusene i Tromsø og Harstad er det en kjøretid på 4.3 t., fra Narvik til Harstad 1.3 t. Pasientgrunnlag: Tromsø (124.000) Harstad (35.000) Narvik (29.000) er oppgitt i Stortingsmelding St 11. Det er ikke tatt hensyn til endring i opptaksområdet, etter Rombaksbrua ble åpnet i 1964. Endringene blir da: Tromsø (114.000) Narvik (39.000).
Endring ved åpning av Hålogalandsbrua i 2019: Tromsø (99.000) Harstad (34.000) Narvik (55.000). Endringene er etter beregningene i Rapport om «Sykehusene i Midt- Hålogaland» (Rapporten vedlegges til Stortingets medlemmer.) Akuttkiurgi: Tromsø (99.000)
NB. Det som har fått meg til å skrive dette åpne brevet og fått meg til å vurdere sykehusstrukturen i hele landet, er vedtaket for Helgelandsykehuset.
Helgelandssykehuset. Pasientgrunnlag: Mo i Rana (34.000) Sandnessjøen (27.000) Mosjøen (16.000) Etter åpning av Tosentunnelen i 1986 ble det det følgende forandringer: Mosjøen (25.000) Sandnesjøen (18.000) Stortinget godkjente 2 alternativer som skulle utredes 1. Av sykehusene skal ett. ha akuttkiurgi. 2. Det skal bygges et nytt felles sykehus. Etter innstilling fra Helse-Nord, ble begge «alternativene» vedtatt. Sandnessjøen får nytt sykehus med akuttkiurgi, lokalisert til Tovåsen. Mo i Rana får fortsatt akuttkiurgi. Kjøretiden fra Mo i Rana til Tovåsen er 1.3 t. Fra Mosjøen og Sandnessjøen 0.3 t. Hvorfor ble ikke Ømmervatnet utredet som et alternativ? Ømmervatnet er trafikknutepunkt for Helgeland. Kjøretid til Mo i Rana 1.0 t. til Sandnessjøen og Mosjøen 0.3 t.
AKUTTKIRURG:
Tynset (18.000) Notodden (42000) Voss (30.000) Namsos (40.000) Sandnessjøen (45.000) Mo i Rana (32.000) Harstad (34.000) ((Hammerfest ((20.000) (56.000)) har akuttkiurgi.
Hvorfor har ikke: Flekkefjord (40.000) Stord (40.000) Volda (42.000) (Kristiansund (49.000) Narvik (55.000) ((Alta (36.000) (00.000)) akuttkiurgi?
Det er her stilt noen spørsmål og pekt på urimeligheter som Stortinget bør oversende regjeringen.
Terje J. Smedseng.