Hvorfor aksepterer ikke Rana at hovesykehuset legges til Sandnessjøen?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ved å lese presentasjonen på nettet, (sykehusets hjemmesider) for de to respektive akuttsykehusene på Helgeland, finner jeg følgende: HSYK MO I RANA - er et lokalsykehus for NESNA, HEMNES, RANA OG RØDØY. Tilbudet omfatter poliklinikker, kirurgi, ortopedi, indremedisin, røntgen, gynekologi og kvinne/føde-post. I tillegg har sykehuset tilbud innen ortopedi og reumatologi for pasienter for hele Helgeland. (Dette er et lokalsykehus for fire kommuner med et innbyggertall på ca. 33.000.)

HSYK SANDNESSJØEN - er et lokalsykehus for ALSTAHAUG, BRØNNØY,DØNNA, HERØY, LEIRFJORD, LURØY, SØMNA, TRÆNA, VEGA OG VEVELSTAD. I tillegg er det akuttsykehus også for VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL. Tilbudet omfatter poliklinikker, kirurgi, ortopedi, indremedisin, røntgen, gynekologi og kvinne/føde-post, samt fysikalsk medisin og rehabilitering for pasienter fra hele Helgeland.(Sykehuset er klassifisert som lokalsykehus for 13 kommuner med et innbyggertall Ca.44000). (Her står det at sykehuset i Ssj har ortopedi, men dette ble fjernet av ledelsen på Mo både fra Ssj og Mosjøen i sin tid?).

Etter å lest denne presentasjonen, forstår jeg lite av den støy ranamiljøet har opprettholdt i lang, lang tid. Og sist, men ikke minst, den siste henvendelse ordfører og varaordfører i Rana har foretatt til helseministeren for å få bekreftet at Rana sykehus fortsatt skal være like stort som hovedsykehuset i Sandnessjøen. Hvorfor må Rana sykehus være like stort eller større enn hovedsykehuset i Sandnessjøen, når vi ser at Rana har ca. 10.000 færre innbyggere som sogner til sitt sykehus? Det må ikke bli slik i det nye sykehuset at pasienter må sendes over fjellet nordover for at Rana sykehus skal bli større enn det som pasienttilhørigheten tilsier?

Tar vi utgangspunkt i de fire kommuner som har HSYK Rana som sitt lokalsykehus, ligger alle i nordenden av regionen, noe som vil gi pasientene nærhet til sitt sykehus. Geografi, reiselengde for akutte situasjoner må telle, og vi ser tydelig at med et godt akuttsykehus ved kysten, vil tilbudet for samtlige kommuner på Søndre Helgeland også få et godt tilbud. Det er nødvendig å se hva som er best for pasientene og ikke hva som er best for et geografisk sted.

Helgeland kan få Norges beste helse tilbud under forutsetning av at både de fire kommunene i nord og de 13 kommuner i sør innser at et GODT SAMARBEID I FRAMTIDEN, er et viktig insitament for at så skal skje. Imidlertid betinger det at alle ønsker et godt tilbud til alle de som i dag har lang vei til sitt sykehus, og ikke at mange skal få lengre og verre reisestrekning til sitt sykehus enn tidligere.

Regionen Helgeland er geografisk langstrakt, noe som innebærer tøffe reiser når værforholdene viser sine røffe sider vinterstid. Derfor er det for meg uforståelig at ikke alle på Helgeland går inn for en sykehustjeneste som vil gi det beste for alle brukerne. Et hovedsykehus med akuttberedskap midt i regionen og ett akuttsykehus i nordenden for de fire kommunene som ligger der, vil avgjort være den beste løsning for alle i regionen, spesielt mht. reiseavstander. DET ER NEMLIG DETTE HELSE NORD OG HELSEMINISTEREN HAR SETT OG DERFOR ER VEDTAKET OM AT HOVEDSYKEHUSET SKAL LIGGE I SANDNESSJØEN - ET VEDTAK SOM ER BÅDE RIKTIG OG FORNUFTIG.

Dette ble også tidligere konkludert av Hauglinutvalget, og vedtatt av Fylkestinget i 1997. Et vedtak som ikke er opphevet. Den eneste som har konkludert annerledes er ressursgruppen oppnevnt av Rana kommune/HSYK Rana, men ressursgruppa hadde Sandnessjøen som en god nummer to. Imidlertid har både HN, FT og Helseministeren kommet fram til det beste for HELE REGIONEN.

SANDNESSJØEN MÅ DERFOR BLI STEDET FOR HOVEDSYKEHUSET FOR HSYK 2025/27.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken