Næringsliv og kommuner på Helgeland trenger hjelp til å forene samiske interesser og behov i næringslivet. Kunnskapsmiljøene i regionen bør derfor ta initiativ til å få etablert et veiledningssenter, med et fagmiljø som kombinerer entreprenørskap med opprettholdelse av samisk kultur og næring, blant annet reindriftsnæringen. Dette senteret bør kombinere rådgiving og undervisning, og samarbeide med ulike relevante forskningsmiljøer og samiske institusjoner regionalt og nasjonalt. Tilsvarende tilbud finnes i andre land, for eksempel Indigenous Corporate Training Canada (How to Negotiate with Indigenous Peoples (ictinc.ca)).

Hvorfor trenger vi det slikt veiledningssenter? Den samiske nasjonaldagen 6. februar skjer på andre året i skyggen av Fosen-dommen i Høyesterett, hvor regjeringen i 2021 ble dømt for å bryte sørsamiske menneskerettigheter ved å gi konsesjon til vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelagr.[1]For tiden fremstår Olje- og energidepartementet i beste fall som paralysert, i verste fall som deltager i en gå-sakte-aksjon, for så langt tyder ikke mye på at anleggene fjernes. Man kan jo lure på hva som hadde skjedd hvis noen i stedet hadde blitt dømt for ulovlig bygging av et naust i strandsonen i den lokale tingretten? Enda mer prekært er det jo for det sørsamiske samfunnet, og reindriftsnæringen spesielt, som for tiden opplever at den norske staten ikke bryr seg om ansvaret for menneskerettighetsbrudd mot sin egen urbefolkning.

Uansett setter både dommen og myndighetenes somling utvikling av næringsliv i Nord-Norge i en krevende situasjon. Mens 40% av fastlands-Norge er områder med reindrift, er dette tilfelle for over 90% av landområdene i Nord-Norge. Dermed er det stor fare for at fremtidig næringsutvikling, særlig knyttet til det grønne skiftet og behovet for å bistå Europa i løsrivelsen fra avhengigheten av Russland og Kina, stopper opp. Alternativt graver man seg enda dypere ned i lokale konflikter med samiske interesser, med fare for å bli dømt i menneskerettighetssaker som et bunnpunkt. Forsikringsbransjen har allerede satt på bremsene når det gjelder å identifisere seg med slike konflikter, for eksempel i Mosjøen.[2]

Dilemmaene med eksempelvis gruver, reiseliv, vindkraft og reindrift er åpenbare, og de eneste som tjener på situasjonen er jurister og advokater som sysler med problemene. Jobben deres er kanskje nødvendig, for interessekonfliktene er reelle nok, men fastlåste prosesser og rettsaker holder ikke som eneste næringsstrategi. Det trengs et kompetent fagmiljø med rådgivere som har tillit i de ulike leirene, gjerne i sammenheng med Senter for samiske studier ved UiT i Tromsø. I deres internasjonale nettverk finner man blant annet næringslivsledere, finansfolk og gründere som driver industriell forretningsutvikling i områder med urbefolkning.[3]

Det drives allerede et godt arbeid med samisk kultur flere steder på Helgeland. For å få best samfunnsnytte, bør veiledningssenteret etableres på Nesna. Dermed kan det betjene og operere med nærings- og kunnskapsmiljøer på hele Helgeland, samtidig som fagmiljøet er samlokalisert med lærerutdanningen. Slik får man både synligjort den samiske tilstedeværelsen for kommende lærere, som kan gi gode holdninger hos barn og unge basert på kunnskap. Dermed får skolene hjelp med å realisere de nye fagplanenes vekt på samiske forhold.

Prognosene for Helgelands økonomiske utvikling er optimistiske, men får man ikke hjelp til å sikre denne utviklingen i tråd med menneskerettigheten, blir retorikken om bærekraft bare glasur. For oss som skal undervise og veilede unge mennesker til å starte og drive bærekraftige virksomheter på Helgeland er problematikken med Fosen og andre prosjekter nå blitt til en voksen elefant i rommet. På tide vi snakker klokt om den, med innestemme.

Raymond Lillevik, teolog og lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling, Nesna.

[1] Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse (domstol.no)

[2] Zabielski, K. (2022). Sustainable insight: Update on Sustainable Investments. Q4 2022. Storebrand.

[3] Sesam – Senter for samiske studier | UiT.