Med brask og bram la Trond Nordås Bjørkås (SP) fram kommunens budsjett for de neste fire år. Rune Krutå (Ap) applauderte høylytt og støttet budsjettet han selv hadde presset fram. Høyre, FrP og Rødt ba like høylytt om realisme og en skikkelig prosess rundt kommunens budsjett. Ordfører Hundåla skjente på dem for å bruke sterke uttrykk som «svindel» og «lurt velgerne».

Kulstad FAU har gjennom flere leserinnlegg, brev og e-poster bedt om fakta. Hvor er regnskapet som viser besparelser ved å legge ned skoler? Hvis målet er å spare mest mulig penger, hvorfor er det da kun nedleggelse av Kulstad skole og innføring av 1-10-skoler som settes opp mot hverandre?

I Helgelendingen 16.03.2021 bekrefter Trond Nordås Bjørkås at Senterpartiet aktivt velger å være tause i skolesaken. Vi leser det som at Senterpartiet åpenbart ikke ønsker å avklare eventuelle misforståelser, eller bidra til at befolkningen i egen kommune skal forstå bakgrunnen for budsjettet. Hvorfor et jordnært parti velger en slik framgangsmåte er det bare Senterpartiet som vet.

Senterpartiet gjorde høsten 2019 et brakvalg i Vefsn kommune. Et brakvalg med bakgrunn i et partiprogram de ikke holder. Spørsmålet vi stiller oss er hvordan vi kan ha tillit til Senterpartiet når de går til valg på noe de ikke holder? Hvordan kan vi ha tillit til Rune Leer, Sverre Kulstad, Roar Seljevoll, Grethe Hansdotter Aas, Anders Salamonsen, Solfrid Løvli Hundåla, Kristian Hines, Berit Hundåla eller Trond Nordås Bjørkås?