Det er noe jeg ikke klarer å forstå. Svært mange ganske fornuftige folk vet at behovet for mer kraft stadig vil øke. Både for å dekke eksisterende og nye bedrifters behov i næringslivet og ikke minst for å dekke det stadig økende behovet fra private - både fra enkeltpersoner og familier. Og disse fornuftige folkene vet selvfølgelig også at det økte strømbehovet bør møtes med så mye fossilfri kraft som mulig for å hindre en ødeleggende oppvarming av kloden. Allikevel kjemper de imot vindkraft til lands uansett beliggenhet, vindkraft til havs fordi det kan ødelegge fiskefelt og yngleområder selv om disse endrer sted år etter år etter hvert som temperaturen i havet endrer seg. De er imot å røre verna vassdrag selv om noen inngrep kan hindre flom og ras og kanskje redde liv. For ikke å snakke om atomkraft, det er jo styggedommen sjøl.

Vi må bruke mindre strøm, sier noen av dem og kjører fossilfrie biler som stadig må lades, er storforbruker av en eller flere mobiler i familien som også stadig må lades, som iPaden, pc’en og for ikke å nevne de stadig flere ladbare apparater i husholdningene som iallfall en del av dem har.

Mens de kjemper imot fossilfrie strømløsninger, varmes kloden opp og nærmest skriker etter fossilfrie løsninger. Vi veit at det overskuddet på strøm som vi har her i nord om få år vil være i bruk som følge av nye kraftkrevende bedrifter

«Riv vindmøllene og hold dere unna verna vassdrag!», roper de, men hvilke løsninger har de? Fornekter de at det vil bli behov for mer kraft framover eller har de løsninger som vi andre ikke har kjennskap til? Riktignok kan eksisterende vannkraft restaureres for å øke strømproduksjonen noe, men det blir ikke så mye mer - kan hende 20-30 % mer enn i dag?

Og imens varmes kloden opp. I Antarktisk er det i år registrert 30 - tredve - grader over normalen! I februar var det registrert 2 millioner mindre kvadratkilometer med havis på Antarktis enn noensinne. Den siste klimarapporten fra FN viser at klimaendringer fører til utryddelse av arter og ødeleggelse av natur i et foruroligende tempo. I tillegg får klimaendringene katastrofale konsekvenser for milliarder av mennesker. Det blir mer sykdom og død, svekket tilgang på mat og vann og flere vil bli drevet på flukt. Og her på berget kjemper de imot bygging av vindmøller bl.a. fordi det utrydder arter og ødelegger natur i en målestokk som blekner i forhold til det klimaendringer forårsaker.

Den siste klimarapporten for FN sier også: Selv om vi klarer å begrense utslippene vil temperaturstigningen allikevel få katastrofale konsekvenser for livet på jorda.

Kloden skriker etter mer fossilfri kraft, men det eneste jeg hører fra protestantene er nei til vindkraft til lands og havs, nei til forsiktige inngrep i vernede vassdrag og nei til atomkraft. Jeg hører ingenting om hvordan de skal erstatte den fossile krafta! Tanken er kan hende ennå ikke kommet dit - de kan kanskje ha nok med å protestere…

Morten Isaksen