NRK Nordland og storflyplass i Rana.

Svar til nyhetssjefen i NRK-Nordland

Nyhetssjef Adrian Dahl Johansen svarte i et leserbrev 8.mai på vår kritikk av NRK Nordlands dekning av flyplass-prosjektet i Mo i Rana, der vi bruker et nyhetsinnslag i TV-sendingen 4.mai som eksempel. Vi har full forståelse for at nyhetssjefen velger å forsvare sine medarbeidere, men han har svake argumenter.

Innledningsvis skriver Dahl Johansen at det er svært få saker de siste årene som NRK Nordland har brukt mer tid på enn spørsmålet om storflyplass på Helgeland. Bare de siste årene er det laget 60 nettartikler og en rekke radio og tv-innslag. Vi spør: Hvem forsyner NRK-Nordland med så usedvanlig mange viktige nyheter om dette prosjektet, som i over ti år kun har vært et papirprosjekt? Er det adm.dir. i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, ordføreren i Rana og andre Rana-støttespillere? Det er ikke vårt inntrykk at dere er spesielt interessert i hva kommunene sør for Korgfjellet mener. Ett eksempel: Nylig har 11 kommuner i Helgeland Regionråd sendt en grundig uttalelse til statsråd Knut Arild Hareide der de går imot storflyplass i Rana. Det ble omtalt i en nettartikkel 6.mai i NRK-Nordland. Ikke et ord i TV-sendingen.

Les også

NRK Nordland – mikrofonstativ for PLU og Rana?

At et flertall av ordførerne på Helgeland ikke vil ha denne storflyplassen, er åpenbart av mindre interesse for NRK-Nordland enn en forhåndsomtale av et formannskapsmøte i Rana, som ble omtalt i tv-sendingen 4.mai. Rådmann Robert Pettersen hadde foreslått å øke kommunens bidrag til flyplassen med 150 mill.kr, forutsatt at regjeringen også øker sitt bidrag tilsvarende, til sammen 300 mill.kr. I et direkte intervju sa rådmannen at Norge og verden står i den største pandemien i moderne historie og næringslivet har store utfordringer med 400.000 arbeidsledige i Norge. Han nevner ikke arbeidsledighet i Rana, og sier ikke noe om hvordan Statens innkrevingssentral, Nasjonalbiblioteket, Celsa Armeringsstål, Mo Industripark og andre bedrifter i kommunen er rammet av pandemien, men han slår fast at «Rana kommune tar et ansvar, et ganske betydelig ansvar for å få lokalt næringsliv opp å stå igjen…». Helt mot slutten av nyhetsinnslaget på 3 minutter bruker rådmannen 10 sekunder på å forklare at de ekstra pengene fra stat og kommune skal brukes «for å dekke opp for det som var tiltenkt de private sin andel på 300 millioner for å få realisert en lufthavn på Helgeland,..» Etter at PLU-direktør Henrik Johansen i over ti år har markedsført dette som et helt unikt spleiselag mellom private og kommunen, har altså næringslivet trukket seg fra flyplass-prosjektet! DET er definitivt en NYHET! Skyldes dette KUN to måneder med korona-epidemi som nå går mot en normalisering? Og hvorfor skal staten støtte et prosjekt i Rana med 150 mill.kr i tillegg til den kompensasjonsordning som gjelder for alle andre bedrifter som er rammet av korona? Reporteren spør ikke. Han lytter høflig, og lar rådmannen styre «showet». Det kalles «uavhengig kritisk journalistikk» i NRK Nordland!

Les også

"Hauan flyplass er nå i enda større grad enn tidligere en død hest å ri videre på"

Vi er ikke eksperter på journalistikk, men det er vårt inntrykk at man starter en nyhetssak med det som er nytt. Derfor mener vi at innledningen fra studio i Bodø burde ha startet med at næringslivet i Rana har trukket seg fra flyplass-prosjektet på Hauan, og at rådmann Robert Pettersen foreslår for formannskapet at kommunen og staten øker sitt bidrag med til sammen 300 millioner for å dekke opp det de private var tiltenkt å betale. - Det er sakens kjerne, men en slik innledning ville ha satt fokus på at PLU ikke har tilstrekkelig oppslutning blant private næringsdrivende. Det passet kanskje ikke ?

Nyhetssjefen skriver i sitt svar til oss at det i en tv-intro er utfordrende å få med absolutt alle nyanser. Vi etterlyser ikke nyanser. Vi etterlyser hovedpoenget i saken, nemlig at næringslivet er ute av spleiselaget. TV-introen var lang, og inneholdt mange nyanser som værforhold under statsminister Erna Solbergs symbolske spadetak i 2017 etterfulgt av en unøyaktig og lite relevant innledning med en slags kritisk undertone fordi staten ikke «vil» betale sin del før i 2024 og at prosjektet skulle ha startet i 2018. Etter 60 nettartikler og en rekke radio- og tv-innslag burde redaksjonen i Bodø vite at dette ikke er en korrekt framstilling.

I vårt leserinnlegg kritiserte vi også at NRK Nordland i TV-sendingene 5.mai unnlot å nevne at to medlemmer av formannskapet stemte mot en bevilgning på 150 millioner kr til flyplass-prosjektet. Til det svarer nyhetssjefen at det i korte nyhetsmeldinger ikke nødvendigvis refereres til hvilke politikere som stemte hva. Det har vi forståelse for. Men NRK Nordland hadde hatt en lang forhåndsomtale av en sak i formannskapet, og det ville ha tatt 4-5 sekunder ekstra og si at «saken ble vedtatt mot to stemmer». Det vil ha tatt ca. 10 sekunder å ta med deres navn og partilhørighet. I stedet gav man inntrykk av at dette var enstemmig.

I sum mener vi at NRK Nordland gjør journalistiske valg som går meget langt i retning av å ta et redaksjonelt standpunkt i flyplass-saken. Vi kan forsikre nyhetssjefen og hans medarbeidere om at vi er mange som kommer til å følge meget nøye med hvordan NRK Nordland velger å framstille flyplassen-saken i Rana heretter, med tanke på å få denne formen for journalistikk vurdert av de rette instanser, om nødvendig.

Jørn Aavik, Kåre Bergsnev, Roy Otto Solvang