Er Tina Bru like skruppelløs som hun fremstår eller er hun bare en brikke i et skittent spill? En strategisk plassert brikke, plassert av sine egne, som kan ofres om korthuset skulle falle?

Etter at Tina Bru tiltrådte som olje- og energiminister 24. januar 2020 er det blitt en markant tempoendring i behandlingen av vindkraftsaker. Noen vil nok mene at det er til det bedre, men undertegnede er ikke blant de. Dagene etter tiltredelsen kunne en lese i media at nyheten om at det var Tina Bru som fikk posten ble godt mottatt av mange deler av industrien. Det som har skjedd av saksbehandling etter tiltredelsen gjør at jeg har mine tanker om denne gode mottagelsen.

NVE har fått mye velfortjent kritikk for å være slepphendt i behandlingen av konsesjonssøknader og er blitt arrestert på dette ved en rekke anledninger av tunge fagmiljøer som Naturvernforbundet, Norsk Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Norsk Ornitologisk Forening for å nevne noen. Å sende klager, faglig tungtveiende og grundige klager, har i en rekke tilfeller vist seg å være tilnærmet meningsløst. Dette oppleves nå også med de klagene som er videresendt OED for behandling. Det hoppes bukk over naturmangfoldoven, dyrevelferdloven, urfolk og lokaldemokratiet overkjøres. Tysvær var sist ut i rekken for overkjøring av lokaldemokratiet. Et samlet kommunestyret, støttet av Fylkeskommune og Fylkesmann, ble ignorert av Tina Bru og OED. I Tysvær er motstanden så sterk at både ordfører og varaordfører har uttalt i media at de vil være med i lenkeaksjon om de starter å bygge vindkraftverket. Interessant nok er varaordfører Apeland fra Høyre. Vindkraft fremstår som et DIKTATUR. Et diktatur bestående av OED, NVE og Norwea.

Tina Bru har, tross sin «unge alder», rukket å tilegne seg rikelig med politisk erfaring. Hun meldte seg inn i Unge Høyre i 2005 og har vært fast Stortingsrepresentant siden 2013. Hun har også siden 2013 vært medlem av Energi- og miljøkomiteen hvor hun fra 2016 til 2020 var 2. nestleder av nevnte komite. Sammen i samme komite satt styremedlem fra Norwea, Heikki Holmås, fra 2013 til 2017. Medlemslisten til Norwea er verdt en titt, hvor utredere, utbyggere og utenlandske investorer dekorerer medlemslisten.

Det er med andre ord ikke den politiske erfaringen det skulle skorte på hos Tina Bru. Så hva skyldes det som oppfattes som skruppeløs fremferd med null respekt for lokalbefolkning og natur? Lokaldemokratiet og naturen fremstår som rettsløs og som tidligere nevnt oppleves dette som et diktatur.

Politikerforrakten stiger og ikke uten grunn. Ola og Kari Nordmann må følge strenge retriksjoner i henhold til blant annet trefelling, hekketid, jakttider og dyrevelferd. Samtidig dundrer gravemaskiner og buldosere innover heier, myrer og fjellandskap midt i yngle og hekketiden. Skog felles og fjell sprenges slik at urørt natur fremstår som rene månelandskapet. Slike omfattende og totalødleggende inngrep som i dag velsignes av NVE og Tina Bru burde utredes langt grundigere enn hva som er tilfellet.

NVE bestilte i 2015 en rapport som viste at verdien av natur ikke er avhengig av hvilke naturverdier som faktisk er der, men avhengig av hvem man sender i felt. Tiden er overmoden for å få på bordet en slik rapport og etterkontroll for vindkraft.

Avslutter så med det innledende spørsmålet. Er Tina Bru skruppelløs eller bare en brikke? Det er mye som nå er godkjent i hui og hast som vil kunne slå hardt tilbake politisk. Haramsøya, Stad, Øyfjellet, Buheii, Tysvær +++. Har Tina Bru med viten og vilje lagt hodet på blokken eller er hun en brikke som brukes i et spill? Er hun en politiker hvis ambisjoner utnyttes til å fatte en rekke hastevedtak slik at investorer rekker å få tildelt subsidiene de er ute etter? En brikke som blir ofret og må stå ensom med ansvaret i stormen om korthuset skulle falle? Dette er bare spørsmål, men det som er sikkert er at det blåser opp til storm, full storm….

Aktuelle lenker:

Norwea medlemsliste: https://norwea.org/partners

Norwea styret: https://norwea.org/new-page

Ordførere: https://www.nrk.no/rogaland/ordforer-vil-lenke-seg-fast-mot-vindkraft-1.14676899

Energi- og Miljøkomiteen:

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Energi--og-miljokomiteen/?tab=MembersCommittee#primaryfilter