Styret i Helse Nord RHF har vedtatt å legge behandlingsansvaret for gastrokirurgi til Mo i Rana. Selv om adm. direktør Daae mener at denne beslutningen ikke har betydning for Sandnessjøens funksjon som hovedsykehus, så peker flere eksperter på at vedtaket i praksis er en sklitakling på strukturvedtaket som Bent Høie fattet i januar 2020.

Bent Høies beslutning om et hovedsykehus i Sandnessjøen er etter styrevedtaket i Helse Nord uthulet. Det er derfor på sin plass å etterlyse hvordan helseminister Ingvild Kjerkol vil forholde seg til vedtaket i Helse Nord. Tidligere har hun sagt at Sandnessjøen skal ha det "bredeste tilbudet", hva nå det egentlig betyr.

Helseminister Kjerkol har vært tydelig på at beslutningen tatt av hennes forgjenger står fast, og at hun ikke vil åpne for noen omkamper. Det betyr imidlertid ikke at hun kan gå i ett med tapetet og late som denne saken ikke angår nasjonens øverste helsepolitiske leder. Vil hun tillate at styret i Helse Nord fatter vedtak som etter manges mening overstyrer beslutninger tatt på regjeringsnivå?

Stig Tore Skogsholm, Alstahaug Høyre

Tore Tveråmo, Brønnøy Høyre