Frp sa helt tydelig at de ville berge alle domstolene mot nedleggingsplanene til regjeringa for under et halvt år siden. Deres justispolitiske talsperson, Per Willy Amundsen, var glad og fornøyd over å fortelle om dette på en pressekonferanse i juni sammen med oss i Sp, Ap og SV. Slik skulle de fire partia danne flertall på Stortinget og sikre framtida for alle de 60 tingrettene og de 34 jordskifterettene som fins i landet.

Nå har Frp åpna for å skrote hele 37 tingretter og 15 jordskifteretter i forhandlingene om neste års statsbudsjett. I regjeringas forslag skal alle disse til sammen 52 domstolene gjøres om til filialer under en ny domstol i en større, sammenslått rettskrets. Forslaget til domstolreform skal stemmes over i Stortinget i desember.

Hvorfor er ikke de lokale domstolene like mye verdt for Frp nå som de var i juni? Hva mener stortingsrepresentantene fra Frp, Kjell-Børge Freiberg og Hanne Dyveke Søttar, om at domstoler også i Nordland kommer til å forsvinne? Kjøper de justisministerens påstand om at såkalte rettssteder, underavdelinger som er fratatt domstolstatusen, domstollederen sin og rettskretsen sin fremdeles lever i beste velgående som domstoler etter reforma?

Selv om regjeringas forslag betyr at domstoler blir lagt ned, påstår både Høyres justisminister og den justispolitiske talspersonen deres at ingen domstoler skal legges ned. Vi inviterer Freiberg og Søttar til å fortelle om de tror på sin egen statsråd i dette spørsmålet, eller om de heller tror på jusprofessor Eivind Smith, som til Nationen nylig har uttalt at: «Det er feil. Man skal legge ned et flertall av tingrettene og sier samtidig at man skal opprettholde rettssteder der hvor det i dag er tingretter. Det blir langt færre domstoler, men en del av dem skal ha lokaler flere steder. I hvertfall i starten, og så vil tiden vise hvor mange som blir igjen.»

Vi i Senterpartiet lytter til Smith, men også til veldig mange domstolledere ved både tingretter og jordskifteretter. De sier helt klart at regjeringas reform vil medføre nedlegging av domstoler, og at framtida er uviss på sikt for de domstolene som blir omgjort til filialer under nye, sammenslåtte domstoler. For å sikre juridiske arbeidsplasser og at folk skal ha tilgang til lokale domstoler og advokathjelp over hele landet, må vi faktisk opprettholde de eksisterende tingrettene og jordskifterettene.

Det er verdt å ta vare på en rettstat av høy kvalitet som er helt i verdenstoppen når det gjelder rettssikkerhet og tillit hos innbyggerne, og som er tilgjengelig over hele landet. Vi håper Freiberg og Søttar vil stå på for alle domstolene i Nordland. De bør gå aktivt mot at framtida til domstolene blir brukt i forhandlinger om et enkelt års statsbudsjett.