Skal naturavtalen Norge har vært med på å vedta ha noe å si, trenger vi ny politikk. Her er fem tiltak regjeringen kan gjøre med en gang.

Naturpolitikken i Norge er ute av kontroll. Det planlegges nedbygging av 2 777 kvadratkilometer med natur i årene som kommer. Områdene som allerede er ferdig regulert til nye hyttebyer vil tredoble arealene med hytter her i landet. Det bygges skianlegg i villreinområder og boligfelt der det burde vært markagrense. Vi asfalterer matjord og urørt natur med store motorveier. 19 av 20 søknader om dispensasjon for ulike inngrep i verneområder innvilges.

En splitter ny naturavtale fra toppmøtet i Montreal gir oss håp. Men festtalene må følges opp med en ny politikk. Her er fem forslag å starte med:

Vern all villmark, våtmark og gammelskog. I kontrast til det vi har sett tidligere, så må vi dessuten respektere vernet. Det kan ikke være slik at vernede områder kommer opp til diskusjon så fort det dukker opp nye problemer. Vern må bety vern.

Legg bort overdimensjonerte motorveier og skrot Hordfast. Sistnevnte er regnet som det største prosjektet for nedbygging av natur på Vestlandet, og vil jafse i seg myr og lavlandsskog i et svært sårbart område.

Kravet om at nye motorveier skal bygges for 110 km/t må bort, fordi det spiser store mengder natur og matjord. Gi norske kommuner og statlige etater beskjed om at de må bli arealnøytrale. For å tiltrekke seg folk og bedrifter har vi sett en usunn konkurranse mellom kommunene om hvem som kan bygge ned mest natur. Statlige etater durer dessuten frem uten å stille krav til seg selv. det undergraver naturhensyn i hele landet.

Opprett en egen natursats etter modell av suksessen klimasats som har kuttet utslipp over hele landet. Nå må vi lage en lignende ordning for å gi kommunene en gulrot for å redde og restaurere natur.

Sats på havet ved å opprette flere marine verneområder, forby bunntråling og si nei til havbunnsmineraler. Som en stor havnasjon har Norge et særlig ansvar for starte med en fremtidsrettet forvaltning av havet.

La 2023 bli året da vi får en ny frisk start for å stanse tapet av natur i Norge.

Arild Hermstad, leder MDG