Gå til sidens hovedinnhold

Hurdalsplattformen: EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Regjeringsplattformen ble lagt fram onsdag.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Handlingsrommet i avtalen skal utredes og brukes aktivt, og det skal jobbes målrettet for å forsvare norske interesser overfor EU, heter det blant annet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli, skal få godkjent søknaden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han onsdag formiddag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Hovedpunkter fra Hurdalsplattformen

* Det samlede skattenivået holdes uendret.

* Ap og Sp vil godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.

* CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

* Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

* Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.

* Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

* Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

* Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

* Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte "avskiltingen av lærere" utdannet før 2014.

Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

* EØS-avtalen og norsk medlemsskap i Nato ligger fast.

Kommentarer til denne saken