Gå til sidens hovedinnhold

– Hun ville ikke ha med mat på skolen, fordi hun ble truet med juling dersom hun spiste matpakken

Artikkelen er over 2 år gammel

En mor i Sandnessjøen så seg nødt til å kontakte fylkesmannen etter at datteren ble mobbet og krenket på skolen. Fylkesmannens konklusjon er at skolen ikke har sørget for at eleven har det trygt på skolen.

Saken har vært til behandling hos Fylkesmannen, og 1. mars konkluderte de med at skolen har brutt sin ansvar overfor eleven. I vedtaket slås det fast at skolen må sørge for at krenkelsene som elevene opplever, opphører umiddelbart.

De ber også skolen om å slå ned på elever som sparker og slår, og som kaller andre elever for stygge ting. I vedtaket fastslår de også at de voksne ved skolen skal tydeliggjøre at nedsettende kommentarer om andre, ikke er akseptabelt.

Løp hjem

Bakgrunnen for saken har vært at en elev ved en byskole i Sandnessjøen har opplevd å ha blitt mobbet i over tre år. Situasjonen har eskalert så mye at eleven ved flere anledninger har forlatt skolen og løpt hjem. Dette uten at det skal ha blitt oppdaget av skolen før mor har kontaktet dem.

– Det har vært minst fem hendelser der hun bare har løpt fra skolen. Sekk og klær har blitt stående igjen. I flere av disse hendelsene, har ikke skolen oppdaget at min datter har vært borte, før jeg har ringt og gitt beskjed, forteller moren, som har vært svært fortvilt over situasjonen.

Sårbar

Fylkesmannen har kommet fram til at eleven er særskilt sårbar, og at hun har følt seg krenket på skolen. Dette har igjen påvirket skolehverdagen, og Fylkesmannen beskriver i sitt vedtak at eleven har blitt kalt skjellsnavn, og blitt skubbet av medelever.

– Det har vært vanskelig, og hun har hatt perioder der hun ikke vil spise. Hun ville heller ikke ha med mat på skolen, fordi hun ble truet med juling om hun spiste matpakken sin. To brødskiver og en yoghurt er ikke akkurat det jeg vil si er mye mat.

De nedsettende kommentarene har ført til at jenta har et tidvis problematisk forhold til mat. Noe som forsterkes ved at andre elever kaller henne tykk.

– Flere har spurt om hun virkelig skal spise den maten, og lagt til at hun burde ikke det, fordi buksene begynte å bli for små, sier moren videre.

Bedret situasjon

Fylkesmannen har etter samtaler med både mor og datter, involvert skolen i saken. Og ut fra samtaler, har de kartlagt at skolen har vært klar over at eleven ikke har opplevd skolemiljøet som trygt og godt. De har også konkludert med at lærere og andre ansatte ikke har fulgt godt nok med, for å få endret situasjonen.

Skolen fikk derfor frist til 12. april med å sikre skolehverdagen for denne eleven.

– Jeg har opplevd at situasjonen på skolen som veldig vanskelig. Det har vært stor utskiftning av rektorer og lærere i denne perioden. Det mener jeg har forverret situasjonen, og har gjort at denne mobbesaken ikke har blitt tatt tak ifra starten. Datteren min har det mye bedre på skolen nå, men det er fortsatt dager som er verre enn andre, sier hun.

Tas på alvor

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Connie Pettersen, sier at hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men at skolene på generelt grunnlag skal reagere umiddelbart dersom de oppdager at elever ikke har det bra på skolen.

– Slike saker skal tas på alvor, og man skal ikke vente for å vurdere saken. Ledelsen skal varsles, og det skal settes inn tiltak. Kravene er strenge på det, sier hun.

 

At det har vært utskiftninger i ansatte på en skole, skal heller ikke være grunn til hvorfor saken ikke meldes videre, og tiltak settes inn.

– Igjen, på generelt grunnlag. Det stilles akkurat de samme kravene til nye ansatte som kommer inn i en klasse. De skal se og ivareta alle elever. Hvis en ansatt ser at en elev ikke har det bra skal dette følges opp, og rektor skal bli informert. Dette gjelder for alle ansatte.

Sikrer eleven

Fylkesmannens involvering i saker som dette, opplever hun ikke som negativt.

– Selvsagt ønsker man at det ikke skal være behov for å melde en bekymring til Fylkesmannen, men noen ganger er det nødvendig. Da er det fint at Fylkesmannen kommer inn og peker på behov for tiltak. Det er trist når det er elever som ikke har det bra på skolen. Fylkesmannens involvering er, sammen med skolen, med på å sørge for at eleven får de tiltakene som er nødvendig, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Connie Pettersen.

Kommentarer til denne saken