Gå til sidens hovedinnhold

"Høyt spill om milliarder. Konsesjonen må trekkes og en ny utredning må gjennomføres"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Helgelendingen på nett pr. 11 september uttaler Rossvold, Eolus at «Vindkraftverket i Vesterfjella står trygt, men er litt bakpå». Sannheten er at Eolus nå er desperate! Utbyggingen i Vesterfjella pågår helt og holdent på utbyggers risiko og store utfordringer står i kø. Ja, rettssaken mot reinbeitedistriktet blir spennende, for betingelser i konsesjonen ang. reindrift er absolutt ikke oppfylt av Eolus. Med konklusjonene fra «Fosen saken» å støtte seg på er det vanskelig å forstå hvordan Oslo tingrett kan unngå å stoppe utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.

Klagebehandlingen av detaljplanen for utbyggingen (MTA planen) er ikke gjennomført, OED vil selvfølgelig ikke konkludere/påta seg ansvaret før etter at kravet om midlertidige forføyningen fra reinbeitedistriktet er behandlet i retten. Videre har Stortinget fattet flere vedtak som garantert også øker vindkraftbaronenes spenningsnivå:- INGEN vindkraftverk skal gis utsettelse på tidsfristen for ferdigstillelse innen 31/12-21.

At Eolus nå erkjenner at deres egen hastetidsskjema for utbyggingen sprekker er ingen overraskelse. Det oppsiktsvekkende er at de svenske superkapitalistene ikke er evner å argumentere bedre for å søke om 9 MND utsettelse på ferdigstilling. Til Vefsn kommunestyre uttalte Eolus nylig at de erkjenner at de grønne sertifikater tom 2035 ryker dersom kraftverket ikke ferdigstilles ila 2021. Ingen må tro at utbygger gir slipp på disse store pengene fra oss strømkunder med lett hjerte.

ALLE vindkraftkonsesjoner skal vurderes opp mot forvaltningslov og energilov. Ved brudd skal konsesjonen trekkes tilbake. Bla avsløringene om særdeles mangelfull biologisk utredning for Øyfjellet er graverende. Konsesjonen må trekkes og en ny utredning må gjennomføres. Øyfjellet vindkraftverk står absolutt ikke trygt. Høyrisikoprosjektet vakler voldsomt og investorene truer nå utbygger med kanon! Jeg håper og tror at det kommer et skikkelig SMELL snart.

Kommentarer til denne saken