Gå til sidens hovedinnhold

"Høyres «Hist og pist-strategi» ville få konsekvenser for reiselivet og kulturlivet på Helgeland"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hist og pist

Da er det nytt år. Det betyr at kommuner i hele Nordland har lagt frem sine budsjetter og økonomiplaner for de neste årene.

I Nordland fylkeskommune ble budsjettet vedtatt 10.desember. Det er interessant på flere måter. Alle er klar over at regjeringen har kuttet inntektene til kystfylkene. Fylkesrådet i Nordland har vist at de har tatt ansvar i svært tøffe tider. Det har gitt resultater. Nå er ser vi lyset i tunnelen. Det betyr at det ikke må kuttes ytterligere i tilbudene våre.

Men i Høyre, tenkes det annerledes. De mener at koronaen ikke har vært så vanskelig for kultur- og reiselivet i Nordland. De vil rett og slett kutt over 20 millioner til kultur og reiselivet de neste fire årene.

Vi skal stoppe litt opp med det tallet. 20 millioner i kutt til festivaler og arrangementer og kultur i hele Nordland er mye penger. Høyre foreslår sågar å fjerne hele kulturtilbud på Træna og Vega.

Når Høyre ble utfordret i debatten på fylkestinget var beskjeden klar: Nordland Høyre uttalte ganske tydelig at: «Vi har tatt små kutt hist og pist, og det kan man leve med». Det er i grunn helt hårreisende at Høyre forstår verden og næringslivet i Nordland på denne måten.

Når Høyre avfeier kultur- og reiselivet på steder som Træna, Vega, Rana og Brønnøysund som kutt hist og pist blir det å si at dette tilbudet ikke er viktig, hverken for folkene som lever der, eller de positive ringvirkningene de gir både direkte og indirekte.

Høyre sin strategi er å sentralisere midlene bort fra kystfylkene og til Bodø. Utviklingen av Bodø er viktig, men vi må ha kultur og reiseliv i hele Nordland.

Høyres «Hist og pist-strategi» ville få konsekvenser for reiselivet og kulturlivet på Helgeland. Når det tas til orde for å kuttes 20 millioner hist og pist på Helgeland vil det gå ut over Trænafestivalen, Rootsfestivalen og Smeltedigelen. I tillegg rammes Artist in Residence på Vega og Træna. Og ja, selvsagt også Nordland Teater.

Det er vanskelig å forstå at Høyres politikere på fylket og i Rana, Brønnøy, Træna og Vega mener at dette er kloke grep for samfunnsutviklingen.

Vi ber rett og slett om at Høyre slutter å bagatellisere kutt til kultur- og reiselivet på Helgeland med å avfeie dette som kutt hist og pist.

Det er flere som har kommentert at regjeringen la frem stortingsmeldingen om nordområdene for et par uker siden. Her ble kultur omtalt i flere rosende ordelag. Hør bare her:

"Et bredt og mangfoldig kulturtilbud bidrar til å styrke steders attraktivitet, og det er en viktig faktor for å styrke opplevelsen av fellesskap, identitet og livskvalitet. Tilgang på både kultur- og naturopplevelser har stor betydning for valg av bosted. I tillegg bidrar kultur og kreative næringer i Nord-Norge til verdiskaping som genererer investeringer og arbeidsplasser."

Men Høyre i Nordland forstår utviklingen i Nordland på en annen måte. 20 millioner i kutt hist og pist i fylket, det er helt greit.

Det er rett og slett vanskelig å forstå Høyre. Eller, det vil si, det er lett å kjenne igjen kalkulator-Høyre sin tilnærming til utvikling. Det er de rike som skal premieres. De skal finansiere skattegoder med kutt hist og pist innen kultur og reiselivsnæringen. Og det i et år hvor den norske økonomien har vært igjennom den største nedsmeltingen siden krigen. Men i Nordland Høyre er det tydeligvis alltid rom for kutt hist og pist.

Da ønsker vi Nordland Høyre godt nytt år. Vi kan i sammen slengen lure på om det ble ny kalkulator under juletreet signert Erna og co.

Sonja Alice Steen Fylkestingsrepresentant Nordland AP

Knut Petter Torgersen Fylkestingsrepresentant Nordland AP

Lina Veronika Eide Fylkestingsrepresentant Nordland AP

Andreas Vestvann Johnsen Fylkestingsrepresentant Nordland AP

Kommentarer til denne saken