Gå til sidens hovedinnhold

Hovedsykehuset for Helgeland i historisk kontekst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her foreligger resultat av en uverdig, avvikende sykehusprosess. Et systembruk av algoritmer av valgte tall og forklaringer av tall for å nå et forutbestemt, ønsket «fasitsvar»/et mål.

Professor i anvendt matematikk, Kristoffer Rypdal kalte denne uverdige prosess-metoden for kirsebærplukking (Cherry Picking).

Hovedsykehus for Helgeland

25/4-1997 vedtok Nordland Fylkestinget at Sandnessjøen sykehus skulle være hovedsykehus for Helgeland. En beslutning vurdert pga. næringsutvikling på Helgeland, sårbar kystområder, og at største del av bosetningen på Helgeland var samlet sør for Korgfjellet; fra Sør-Helgeland, helgelandskysten og Helgeland innland.

I historisk kontekst, 4–5 år senere, ved innføring av helseforetaksreformen, er fylkesvedtaket om Sandnessjøen sykehus falt bort.

Ved styremøte i Helse nord RHF, 14. sept 2001 vedtas, ved godt frammøte fra Rana, å etablere et helseforetak for Helgeland med hovedsykehus i Rana.

Ressurssykehuset i Rana

Ved «vektede» kriterier for geografi, gunksjonalitet og levedyktighet, blir Rana sykehus oppgradert til «ressurssykehus» for Helgeland og belønnet med akuttmedisinsk funksjoner til sykehuset, samt akuttilbud innen både ortopedi og bløtdelskirurgi.

Økonomien og driftsvilkårene har vært belastende for driften av et kysthospital i Sandnessjøen. Motgangen for Sandnessjøen har ved styrt økonomi av helseforetaket i Rana, gitt oppgang, driftsfordeler og utbygging for et sentrumshospital i Mo i Rana, for 26.000 beboere, boende vegg i vegg med sykehuset.

Pasient-nomader

Situasjonen for 2/3 av helgelendingene, har vært økt helserisiko ved fritt sykehusvalg og reiser forbi to små sykehus med manglende fagstyrke og kompetanse til sykehus i Trøndelag, i Bodø og i Tromsø.

En trist sykehushistorien over 20 år er på vei mot en gjentakelse ved prosess og mot ny lokalisering av to små sykehus, et i Sandnessjøen og et i Mo i Rana.

En «skjev» rapport, «kjøpt og betalt», fra en utvalgt ekstern ressursgruppe, ble framlagt 3. desember 2018. Deres «arbeid» gir fortsatt vektede kriterier for videre arbeid i prosessen.

Innstillingen i rapporten anbefalte et stort akuttsykehus i Rana og et DMS i Sandnessjøen.

Alternativet var stort akuttsykehus i Sandnessjøen, med DMS i Rana.

Der står vi nå i prosessarbeidet; DMS i Rana.

«Akuttmedisinsk sykehus», alternativt «Medisinsk forsterket» DMS (distriktsmedisinsk senter) i Rana, med akuttmedisinske intermediær senger, med medisinsk akuttberedskap for fødende ved felles anestesivakt med ortopedien.

Et DMS for 26.000 beboere i Rana med ambulansetid på 55 min. til et fagsterkt hovedsykehus på Tovåsen. Transporttiden vil være sammenfallende med nasjonale ambulansetider for 2.397 millioner nordmenn, 47 % av den norske befolkning.

Skjebnetung sykehushistorien for Helgeland over 20 år, bør ikke gjentas

Befolkning på Helgeland med 80.000 helgelendinger oppfyllet nasjonalt krav for et stort akuttsykehus, tilstrekkelig bærende for eget helseforetak.

Befolkningen er stor og rik nok for et stort akuttsykehus med full kompetanse for medisinsk, kirurgisk fagstyrke, og med solid grunn for innovasjon, for deltakende i digital utvikling, og for medisinsk forsking. Sykehuset vil kunne gi fagutvikling for LIS-leger (leger i spesialisering), helsefaglig personell i utdanning og spesialisering, og kandidater for IKT og innovasjons-teknologi.

Uforklarlig handtering av prosessen

Status er ekskludering av beste alternativ for sykehuslokalisering på Helgeland. Lokalisering som gir kortest reisetid for 80.000 beboere fra hele Helgeland. Geografisk stedsvalg som vil gi lokalisering for et kysthospital og samtidig være sentrumshospital for 30.000 helgelendinger; pasienter som vil rekke sykehusbehandling innen 30 min.

Dette arbeidet fra SWECO bør offentlig «etterprøves».

Et brettspill

Beboerne på Helgeland trenger ikke å oppleve en sykehusprosess som historisk likner et skjebnetungt brettspill, der spiller like før målgang kan falle i et felt med pålegg: RYKK TILBAKE TIL START.

Sykehusprosessen til nå, avsluttes etter mange år med uverdig, dårlig administrasjon som faller sammen med skjebnen i et brettspill, et pålegg til helgelendingene om å fortsette i 20 nye år som «NOMADEPASIENTER».

Kognitive verdier bør være styrende for endret prosess for sykehusstrukturen for hele Helgeland.

Tomtevalg til nå oppfyller ikke «ET SØRGE FOR ANSVAR FOR SYKE MENNESKER».