Det sier leder for Økoteamet på Helgeland, Monica Nøtland.

Helgelands Blad slo opp saken på sine nettsider mandag klokken 13:29. Da hadde ikke den fornærmede parten, TBA Invest, enda noe fra politiet. Kommunikasjonsrådgiver i Politiet, Mette Horsberg, bekreftet da at politiet ikke hadde sendt ut noen pressemelding i saken.

Monica Nøtland misliker at Helgelands Blad publiserte saken før mistenkte og fornærmede var informert.

– Det har jeg også gitt tydelig uttrykk for til Helgelands Blad.

Hotell- og habilitetssaken er nå henlagt som intet straffbart forhold.

– Vi har henlagt saken fordi etterforskningen ikke har frambrakt noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart. Det er ingenting som tyder på at det har skjedd en korrupsjonshandling.

Rotete håndtert

Nøtland understreker at selv om saken ikke anses som et straffbart forhold, så ser politiet at det er elementer i saken som har vært rotete håndtert.

– Dette kan være grunnen til at saken kommer opp. Det er uheldig, men ikke straffbart. Det er noen elementer som lett kunne vært håndtert annerledes, og gjort mer ryddig.

Saken er ikke rettskraftig avgjort, da sakens parter har en klagefrist på tre uker.

– Hvis ingen klager så vil saken bli stående slik som dette. En eventuell klage vil bli behandlet av Nordland Statsadvokatembete. Vi ser at det er flere elementer i saken som sikkert vil kunne diskuteres ytterligere i media. Det er imidlertid ikke snakk om straffbare forhold, kun elementer som kunne vært håndtert mer ryddig.

Saken har ligget lenge på bordet til Øktoteamet. Det beklager Nøtland. Politiet har gått gjennom en stor mengde dokumentasjon, og avhørt flere, på begge sider av saken.

Lettet

– Beskjeden fra Nøtland var til stor, stor lettelse, både for Alstahaug kommune og meg personlig, sier ordfører Bård Anders Langø til Helgelendingen.

Langø understreket mandag, som han har gjort flere ganger tidligere, at det har vært en stor belastning å leve med denne saken i to år.

– Vi har allerede fra dag en vært tydelig og trygg på at saken har vært riktig håndtert hele veien, sier Langø.

– Er saken lagt død nå?

– Vi kommer til å vurdere hvilke skritt vi skal ta framover. Det ønsker jeg å diskutere med administrasjonen og de andre lokalpolitikerne først. Vi har formannskapsmøte allerede tirsdag, og det er naturlig at denne saken blir tatt opp der, sier Langø.

– Hvem kan det være aktuelt å ta skritt mot?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere i denne omgang, sier Bård Anders Langø.

– Lettet

Tomas Adrian innrømmer at han sammen med broren Birger og faren Arnt i TBA Invest, er lettet over at saken nå endelig har fått et svar.

– Vi mener fortsatt at saken burde vært bedre og ryddigere håndtert av Alstahaug kommune. Da kunne mye vært avklart. Vi respekterer politiets avgjørelse, sier han.

Han innrømmer at familien har snakket om hva som kunne skjedd dersom utfallet hadde blitt motsatt.

– Det hadde blitt veldig alvorlig, og det ønsker vi ikke for Alstahaug kommunes befolkning. Det er de som måtte ha tatt regningen i for av økte skatter og kommunale avgifter. Selv om vi har levert inn et prosessvarsel, så ser det i dag ut som vi ikke kommer til å gå videre med det, eller anke saken. Og hadde vi vunnet, så hadde vi gitt pengene tilbake til kommune. Alt vi ønsket var rettferdighet, sier Tomas Adrian.