Gå til sidens hovedinnhold

Holder tilbake utbytte: - Viktig å ha god soliditet for å kunne gjøre ekstra tiltak for dem som trenger det mest

I tråd med anbefalingen fra Finansdepartementet holder Helgeland Sparebank tilbake utbytte.

I en pressemeldingen skriver Helgeland Sparebank at dette vil bidra til å styrke bankes soliditet og dermed muligheten til å bidra enda mer overfor næringslivet og privatpersoner som trenger det mest. Men dette medfører også at samfunnsutbyttet gjennom gavetildelinger foreløpig uteblir. Derfor utelukker ikke banken utbetaling av deler av utbytte i løpet av året.

– Det er viktig å ha god soliditet for å kunne gjøre ekstra tiltak for dem som trenger det mest, som bedrifter som er i ferd med å gå konkurs, eller privatpersoner som trenger betalingsutsettelse, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard i pressemeldingen.

Styret i banken vedtok å sende administrasjonens forslag om å likevel ikke utbetale utbytte for 2019 til behandling i Forstanderskapet. Forstanderskapet i Lokalbanken er de som endelig fastsetter utbyttet i banken, og vedtok å avvente utbytte, men ba styret om å fremme en ny vurdering av overskuddet i neste forstanderskapsmøte.

– Baksiden med at vi ikke betaler utbytte til våre eiere, er at samfunnsutbytte heller ikke kan utbetales. Det vil si at over 20 millioner som skulle gå til arrangementer og andre tiltak til lag, foreninger og kulturaktører er satt på vent. På grunn av dette vil det gjøres vurdering om det, likevel skal utbetales deler av utbytte i løpet av året, hvis den økonomiske situasjonen bedrer seg for folk og bedrifter, forklarer Nordgaard.

Helgeland Sparebanks visjon er å være en drivkraft for vekst og bygge opp under samarbeid. Derfor har banken avtaler med lag, foreninger og kulturliv over hele Helgeland, med spesielt vekt på barn og unge.

–Vi har sponsoravtaler og gir gavetildelinger til drivkreftene som skaper bolyst og utvikling, og alle disse innvilgede avtalene går som normalt, presiserer Markeds- og kommunikasjonssjef Majken Hauknes i pressemeldingen.

Til og med store arrangementer som ikke går som planlagt, vil utbetales ved dokumentasjon av kostnader.

Helgeland Sparebank minner om at privatkunder kan søke om avdragsutsettelse eller andre endringer på sine lån. I tillegg kan bedrifter søke avdragsfrihet, tilleggs-kreditter og likviditetslån. Regjeringen har kommet med flere tiltakspakker rettet mot næringslivet, og banken vil følge opp dette. De oppfordrer kundene til å ta kontakt, helst digitalt for å minimere smittefare.

– Alt er i orden nå, men de siste dagene har noen skjema på hsb.no vært ustabil, så hvis du mot formodning ikke har fått svar på digitale søknader, så send inn ny søknad, eller ta kontakt med vårt kundesenter, oppfordrer Hauknes i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken