Gå til sidens hovedinnhold

Historiske avtaler

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I løpet av de siste ukene og dagene har Vefsn kommune signert avtaler som kan resultere i et nytt industrieventyr i Mosjøen og på Helgeland. Avtalene med Gen2 Energy om storstilt produksjon av grønn hydrogen og avtalen med Bergen Carbon Solution (BCS) om produksjon av karbon nanofiber, gir hver især og til sammen all grunn til optimisme.

Mandag kunne Vefsn kommune, Mosjøen og omegn næringsselskap og Gen2 Energy, endelig slippe nyheten om planene for storstilt produksjon av grønn hydrogen både på den game Nesbruk-tomta og i Holandsvika. Sammen med Helgeland Kraft, Alcoa og Helgeland havn har partene forhandlet fram avtaler for begge tomtene og infrastrukturen knyttet til områdene. Den gamle Nesbruk-tomta ligger strategisk plassert og vil være det området der det først kan bygges en fabrikk og som kan innfri målet om produksjonsstart i begynnelsen av 2024. Noen lengre fram i tid ligger området i Holandsvika, men her har til gjengjeld utbyggerne betydelig mer plass å boltre seg på.

Vi snakker her om utbygging av grønn industri som reduserer utslipp og som skaper nye arbeidsplasser. Potensialet for grønn hydrogen er på verdensbasis gigantisk. Gen2 Energy har også med seg internasjonale industribyggere som vil være avgjørende for å realisere prosjektene og som ikke minst kan sikre tilgang til verdensmarkedet. Det samme kan sies om BCS sine planer om å etablere seg i Mosjøen. Vi er også kjent med at planene til BCS har gjort Mosjøen attraktiv for andre virksomheter som ønsker å utnytte karbon nanofiber i sin produksjon. Det gir oss tro på at vi nå ser konturene av et nytt industrieventyr med et svært stort potensial.

Men først skal planene realiseres. Det vil kreve mye av mange, ikke minst for Vefsn kommune som må aksle rollen som tilrettelegger. Allerede er det satt fart i arbeidet med å klargjøre Nesbruk-tomta. Det lover godt, og det vil være helt avgjørende at kommunen makter å henge med utålmodige industribyggere som er helt avhengig av å komme i gang for å holde framdrift og ivareta forpliktelsene. Så håper vi at også det rikspolitiske miljøet faktisk får med seg det som nå skjer i Mosjøen. Å framsnakke byen midt i Norge som et grønt industrityngdepunkt, er helt avgjørende for å tiltrekke seg flere virksomheter, enten vi snakker om produksjon av halvfabrikata eller videreforedling.

Det er helt på sin plass å rose Mosjøen og omegn næringsselskap for den jobben de har gjort for å løfte Mosjøen fram som vertsby for ny, grønn industri. Vefsn kommune har så langt også gjort en god jobb, og kjørt sakene gjennom det lokale byråkratiet i rekordfart. Det vil bli lagt merke til av andre industribyggere som sonderer områder med tanke på nyetableringer. Vefsn kommune er for alvor med på det grønne taktskiftet. Det er all grunn til å glede seg over det som alle håper nå vil komme.

Kommentarer til denne saken