Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha mer fisk i merdene

Havbruk

Artikkelen er over 5 år gammel

Marine Harvest søkte i februar om en økning av tillatt stående biomasse i slaktemerde fra 1000 tonn opp til 1200 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Hestøya i Herøy.
Nordland fylkeskommune har nå gått gjennom søknaden og sendt den videre til kommunen for offentlig utlysning og kommunal behandling.
«Kommunen gjør en rask vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra kunngjøringsdato», skriver de i et brev til kommunen.
Søknaden skal også sendes til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland, opplyser fylkeskommunen, som vil gjøre vedtak i saken etter at kommunen har behandlet den.

Kommentarer til denne saken