Her skal Jan Erik se til at sikkerheten i et millionprosjekt blir overholdt: – Vi ber folk bruke en annen vei

Vefsn kommune er på oppløpssiden for å ferdigstille en ny gang- og sykkelvei gjennom hovedgata i boligområdet Skjervengan i Mosjøen.