Her er det billigst og dyrest å bo på Helgeland: – Har økt kraftig de siste årene

Kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig øker, viser undersøkelse.