Luftforurensning er den miljøfaktoren som er mest skadelig for helsen verden over. Verdens helseorganisasjon har beregnet at tre til fire millioner mennesker årlig dør for tidlig av luftforurensning på verdensbasis.

Også i norske byer og tettsteder fører luftforurensning til mer sykdom og høyere dødelighet. De viktigste kildene til svevestøv er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensning. Spesielt når vinteren slipper tak, og det er mye støv og sand i veibanen, er forurensingen normalt størst.

De sårbare gruppene for dårlig luft er ifølge Luftkvalitet Norge de med astma og andre luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, diabetikere, eldre, gravide og barn.

Onsdagens målinger av luftkvaliteten i Norge viser at det er først og fremst langs E6 gjennom byen at luftforurensingen er størst, samt i deler av Mathias Bruns gate. Her er forurensingen på rødt nivå, noe som tilsvarer høy.

I Sandnessjøen og langs kysten er nivået av luftforurensing lavt eller moderat på enkelte steder.

Her kan du selv sjekke luftforurensingen der du bor.

Luftkvalitet Norge, som registrerer forurensing, er det følgende som står bak: Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.