Her blir det bolig som tåler hard bruk: – Ikke alle ønsker kommunal helsehjelp

Vefsn kommune skal bygge en bolig nær Halsøy for beboere som bør skjermes for omgivelsene og hvor omgivelsene må skjermes for eventuell utagerende atferd fra beboere.