«Hemmelig møte mellom Vattenfall-Freyr AS og NVE-direktøren»

Av

Åpent brev til adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr AS og Norges vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

DEL

LeserbrevNaturvernforbundet i Rana og omegn har i tidligere avisinnlegg i Rana Blad/Rana.no den 13. november og 19. desember i fjor stilt store spørsmålstegn ved Freyr AS sin troverdighet. Det går på det faktum at styreleder i Freyr, Torstein Dale Sjøtveit i fjor vår og høst plantet forestillingen om at vindkraft fra Sjonfjellet er nødvendig for driften av den ev. batterifabrikken mens adm. direktør i Freyr, Tom Einar Jensen allerede 2. april i fjor uttalte under High North Dialogue i Bodø at, sitat: «...batterifabrikk av denne størrelse krever kontinuerlig og stabil tilgang på kraft. Det vil vi ikke kunne basere oss på fra vindmølleparken. Derfor vil vi kjøpe strømmen vi trenger til batterifabrikken, og selge kraften fra vindmølleparken videre.» (https://www.highnorthnews.com/nb/planlegger-storstilt-batteriproduksjon-og-vindmollepark-i-nordland). Ev. vindkraft fra Sjonfjellet er altså et rent finansielt foretakende for Freyr. Vannkraften, der vi har et stort overskudd, er det som skal drive den ev. batterifabrikken.

Videre går det på troverdigheten løs når Tom Einar Jensen proklamerte i Rana Blad 24. juli i fjor, sitat: «Vår ambisjon er å ha et hundre prosent nullutslippsanlegg», samtidig som både Sjonfjellet består av store områder våtmark og den utpekte tomta for batterifabrikken på Stormoen inneholder store myrområder, bl.a. rødlistet høymyr. Vi har i våre innlegg spurt om Freyr er uvitende om eller bare gir f.... i at våtmark og myr inneholder opptil sju – 7 – ganger så mye CO₂ som vanlig utmark og at denne CO₂-en vil frigjøres til atmosfæren etter drenering og kontakt med luft for mange år fram i tid. Vi har derfor foreslått for Freyr å se seg om etter en annen tomt for batterifabrikken som ikke vil være på tvers av de uttalte miljømålene, f.eks. innenfor Rana Grubers anlegg på Storforshei, uten å få svar.

Så har den største grunneieren på Stormoen i desember gitt klar beskjed om at han ikke vil selge fordi han vil søke om frivillig vern av tomten sin pga. de store verneverdiene (Rana Blad 09.12.2019). Likevel planlegger Freyr via Norconsult ufortrødent videre på Stormoen, planer som vi i Naturvernforbundet sendte inn høringsuttalelse på den 7. februar. Er det ekspropriasjon Freyr sikter mot?

De siste dagene har vi ved en tilfeldighet oppdaget nok en sak som hefter ved Freyrs troverdighet, men først og fremst ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin integritet. På den felles publiseringstjenesten «eInnsyn» for staten og Oslo kommune fant vi postjournalen til saksnr. 2019/9727 i NVE med tittelen «Forespørsel fra Vattenfall-Freyr AS om møte med vassdrags- og energidirektøren» (https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--970205039--9727--2019). Vi søkte da om innsyn i dette dokumentet. Til svar mottok vi en sterkt sladdet versjon av e-postvekslingen mellom styreleder Torstein Dale Sjøtveit og NVE-direktør Kjetil Lund fra 6. juni til 8. juli. Det går imidlertid an å lese at de omtaler hverandre med fornavn («Hei Kjetil» og «Hei Torstein».....) og at det etter hvert ble avtalt et møte mellom Vattenfall-Freyr AS og NVE-direktøren den 6. september. Så ba vi om referat fra dette møtet og mottok den 21. februar følgende e-mail fra NVE: «For møtet du ber om innsyn i ble det ikke skrevet referat.» Hva som ble sagt og gjort på dette møtet vil altså forbli ukjent for offentligheten i all framtid!

Vattenfall-Freyr AS? Betyr dette at Vattenfall og Freyr har vært ett selskap siden i fjor sommer, adm. direktør Tom Einar Jensen? Eller hva betyr det og hva slags kompaniskap er det som i praksis har vært ukjent for offentligheten siden i fjor sommer? Vattenfall er ifølge egen hjemmeside et statlig svensk aksjeselskap på rundt 20 000 ansatte etablert med ulike typer kraftverk i totalt 10 europeiske land, bl.a. tungt inne i kull- og gasskraftverk i Tyskland, Nederland og Tsjekkia. Vattenfall opererer derfor med årlige CO₂-utslipp på over

20 millioner tonn (f.eks. 22,6 millioner tonn i 2018), dvs. vel 40 % av Norges totale årlige CO₂-utslipp! I 2016 solgte Vattenfall et brunkullkraftverk de eide i Tyskland til det tsjekkiske selskapet EPH istedenfor å legge det ned, til store protester fra svensk og tysk miljøbevegelse. Dette viser at for Vattenfall er profitt og inntjening helt overordnet miljøhensyn (f.eks. overskudd på 20 milliarder svenske kr i 2018, 2,5 milliarder mer enn året før). Så nå er Naturvernforbundet spent på om Freyr AS kan forklare hvordan kompaniskap med kullkraftprodusenten Vattenfall passer inn i selskapets påståtte miljøprofil? Eller er det Vattenfall som skal få tilbud om å kjøpe den ev. vindkraftkonsesjonen på Sjonfjellet fra Freyr AS?

Dette åpne brevet er også rettet til vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE fordi vi anser Lund og NVE sin integritet som alvorlig svekket slik det kommer fram i saksnr. 2019/9727. Det kan se ut som at NVE har brutt referat- og journalplikten for offentlige organer slik den er formulert i forvaltningslovens § 11d (muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger), offentlighetslovens §10 (Plikt til å føre journal) og arkivlovens § 6 (Arkivansvaret). Videre, ifølge NVE sine nettsider er direktoratets samfunnsoppdrag å ha ansvar for og forvalte vassdrags- og energiressursene i landet på en helhetlig og miljøvennlig måte. Hvordan kan NVE-direktør Kjetil Lund da forsvare å avholde hemmelige møter/forhandlinger med et tungt energiselskap og dét før det foreligger en konsesjonssøknad? Var det for at Vattenfall-Freyr AS skulle få tips i hvordan få gjennom en slik søknad? Ser ikke NVE-direktøren noen betenkeligheter i å etablere personlige relasjoner til tunge næringslivsaktører? Hvor går grensen mot korrupsjon? Hvordan kan allmennheten ha tillit til at NVE gjør en upartisk og forsvarlig saksbehandling etter dette?

Kjetil Lund ble intervjuet av nettsiden enerWE.no den 13. januar i år og uttalte der bl.a., sitat: «Jeg brenner for at vi skal ha en høy faglig, saklig kvalitet i det vi gjør i NVE..... så derfor blir jeg oppgitt over lobbyistkampanjer om et tema som i det minste fortjener en nyansert og sannferdig samtale.» (https://enerwe.no/bransjeprofilen-nve/slik-vil-nve-sjefen-handtere-konfliktsakene-med-innestemme/348909) Går det an å møte seg mer i døra enn dette, NVE-direktør Kjetil Lund?

Bjørn Økern, leder Naturvernforbundet i Nordland
May-Lene Meyer, leder i Naturvernforbundet Rana og omegn
Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen, styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags