Helsemyndighetenes mest optimistiske anslag: Om ett år kan vi være tilbake til normalen