(iSandnessjøen)

Det er fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, glad for, etter mange år med diskusjoner rundt lokalisering av sykehus på Helgeland.

– Dette har vært en krevende sak for mange i hele Nordland, og spesielt helgelendingene. Det skal vi alle ha respekt for. Når plassering av sykehus er i diskusjon blir trygghetsfølelsen utfordret, og frykten for å miste viktige arbeidsplasser kommer også frem. Det er viktig at vi bruker tiden fremover til å jobbe for gode løsninger for hele Helgeland, sier Norvoll.

Han tilføyer at fylkeskommunen vil følge prosessen med det nye Helgelandssykehuset tett i tiden fremover.

Et viktig moment for fylkestinget har vært at begge sykehus skal ha et fødetilbud.

– For en region som Helgeland, med store avstander og vanskelig geografi, er det viktig med gode tjenester nær folk, påpeker Norvoll.

Derfor foreslo også fylkestinget at det måtte sees på om det var mulig å få opprettet et distriktsmedisinsk senter også i Mosjøen. Norvoll er glad for at Høie nevner Mosjøen spesifikt, og signaliserer at også befolkningen i det området skal tas vare på i prosessen videre.

– Fylkesrådet vil følge prosessen tett fremover. Det er viktig at Helse Nord har et spesielt fokus på helsetilbudet til befolkningen på hele Helgeland, sier Norvoll.

Da må et godt lokalt helsetilbud for alle helgelendinger være en sentral del av denne vurderingen, avslutter fylkesrådslederen.