Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser i en pressemelding at ytterligere fem personer har testet positivt for MSRA-bakterien.

Det er dermed påvist til sammen 15 positive tilfeller av MSRA-smitte ved nyfødt intensiv-avdelingen i Tromsø. Det er både pasienter, ansatte og pårørende blant de smittede.

UNN opplyser at de smittede består av:

  • 1 ansatt, som følgelig er tatt midlertidig ut av jobb
  • 2 utskrevne pasienter som var innlagt ved nyfødt intensiv i perioden 2. – 26. august (før bakterien ble oppdaget). Disse er testet hos sin fastlege, og følges opp av primærhelsetjenesten. Universitetssykehuset Nord-Norge bidrar også hvis det skulle være behov knyttet til dette, og i samarbeid med fastlege.
  • 1 pasient som ble overført til St. Olavs Hospital i Trondheim før utbruddet ble bekreftet ved UNN. Denne pasienten håndteres nå av St. Olavs.
  • 1 pårørende til smittet pasient innlagt på avdelingen.

Sykehuset har også registrert nye negative tester, heter det i pressemeldingen. Det er også noen få tester som skal tas i nærmeste framtid.

- Iverksatt tiltak

Smittevernoverlege ved UNN, Torni Myrbakk, sier at det er igangsatt tiltak på avdelingen. 

- Vi har et høyt fokus på renhold og desinfeksjon, sier Myrbakk. 

Det vurderes fortløpende om ytterligere flere pasienter skal testes. Samtidig ser sykehuset nærmere på rutinene ved avdelingen. Nyfødtavdelingen er spesielt krevende, mener smittevernoverlegen.

Les også: UNN Tromsø stenger avdeling og isolerer pasienter etter bakteriefunn

- Det er tett kontakt mellom pasienter og ansatte på avdelingen.Det er mange som jobber og oppholder seg på et relativt lite areal, sier Myrbakk.

Beklager overfor de smittede

Ingen av de som har testet positivt er alvorlig syke.

«Det er grunn til understreke at selv om det fortsatt dukker opp nye positive tilfeller, er de berørte kun bærere av bakterien. Det er ingen alvorlig syke blant de berørte, eller negativ utvikling knyttet til disse», skriver UNN i pressemeldingen.

UNN beklager utbruddet.

«Universitetssykehuset Nord-Norge beklager at MRSA-smitten har rammet så mange pasienter, pårørende og ansatte ved nyfødt intensiv: Det jobbes fortløpende med smitteverntiltak for å bli kvitt bakterien så snart som mulig, med mål om at nyfødt intensiv skal komme tilbake i normal drift i nærmeste fremtid».