Spekter og Legeforeningen møtes til mekling etter at forhandlingene brøt sammen i vår.

Blir de ikke enige, vil det først bli tatt ut medlemmer i streik ved sykehus i Oslo, Bergen, Stavanger, Finnmarkssykehuset og Sykehuset Østfold fra onsdag.

Stridens kjerne er arbeidsgivers krav om å legge om vaktplanene. Spekter vil avvikle ordningen med kollektiv, rullerende turnus for legene og gå over til en individuell turnus.

Argumentet er at det vil gi mer fleksibilitet i planleggingen når det gjelder for eksempel sesongsvingninger.

– Det vil nesten gi arbeidsgiver en blankofullmakt til å gi flere lange uker og høyere arbeidsbelastning. Det gir fare for å svekke pasientsikkerheten, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen til NTB.

Legene har fritak fra arbeidsmiljøloven, og kan jobbe inntil 19 timer lange dager eller 60-timersuker. De kollektive planene innebærer at alle legene på avdelingen er med i den rullerende planen. Dermed blir ikke en lege satt opp med flere av de høyintensive 60-timersukene på rad.

– Vi har gitt arbeidsgiver store fullmakter, og da er vi avhengig av å ha dette kollektivet. Ved å gå over til individuelle planer, vil det kunne legge utilbørlig press på den enkelte arbeidstaker, sier Hermansen.

Legeforeningen mener også at det blir nærmest umulig for de tillitsvalgte å holde oversikt over om vaktplanene holdes innenfor vernebestemmelsene hvis alle skal ha ulike vaktplaner.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten har overfor Dagens Medisin hevdet at kjernen i konflikten er at legene er redde for å miste lukrative 20.000-kronersvakter.

– Vi krever ikke noe mer enn det andre har fått i årets oppgjør. Hvis Spekter ønsker å se på det økonomiske i det som allerede er avtalt, må vi ta det innen forhandlingene, svarer Hermansen i Legeforeningen.

Bratten avviser at det skal bli flere høyintensive perioder, og at hovedregelen skal være en jevn fordeling av belastning.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor Legeforeningen mener at arbeidsplaner som ikke er helt like for alle leger, vil gi mindre vern og være mindre forsvarlige, skriver Bratten i et innlegg til Dagens Næringsliv.

– Arbeidstidsgrensene i lover og avtaler vil gjelde uansett. Det kollektive vernet vil også være ivaretatt, siden arbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte uavhengig av hvilken planleggingsmetodikk man bruker, fortsetter hun.

Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 194 medlemmer gå ut i streik fra onsdag morgen. To tredeler er leger, mens den siste gruppen er andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

(©NTB)