(Nordlys): Onsdag kveld melder UNN i en pressemelding at at syv personer tilknyttet nyfødt intensiv har testet positivt på MRSA-bakterien de siste dagene.

MRSA-bakterien, som er gule stafylokokker, har utviklet resistens mot alle betalaktam-antibiotika. Enkelte stammer av bakterien kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika.

På grunn av funnene blir pasienter og deres pårørende isolert og avdelingen stenges.

- Vi har påvist en ny positiv prøve på en pasient som vi hadde mistanke om og som har vært isolert siden i går, sier kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Per-Christan Johansen, til iTromsø.

Dermed er det totalt fire pasienter på nyfødt intensiv som har testet positivt på MRSA-bakterien.

To ansatte smittet

Utbruddet ble først påvist på én pasient sist lørdag som følge av en tilfeldig prøve som ble tatt uten konkret mistanke om MRSA-bakterie.

Da prøven var positiv ble pasienten isolert, og i henhold til sykehusets rutiner ble ytterligere undersøkelser iverksatt.

 I ettertid er flere tilfeller avdekket. Disse er:

  • Tre pasienter ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • To ansatte ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • Én pårørende til pasient ved nyfødt intensiv UNN Tromsø
  • Én positiv pasient overført til Nordlandssykehuset før bakterien ble påvist ved UNN. Pasienten ble overført fredag sist uke, og håndteres nå av Nordlandssykehuset.
  • I dag fikk UNN bekreftet at en ny pasient er smittet.

Til Nordlys sier seksjonsleder nyfødt intensiv, Mona Mørkved, at de ikke vet hvor lenge avdelingen må holde stengt. Dette er fordi det hele tiden må tas prøver for å undersøke om rommene er smittefrie.

- Vi må ta en vurdering dag for dag.

Hun kan heller ikke si hvor lenge pasientene må holdes isolert.

Fullt alvor

Smittevernoverlege Torni Myrbakk ved UNN forteller at de tar smitten på fullt alvor.

- De involverte er så langt definert som bærere av MRSA-bakterien. Det er ikke påvist noen alvorlige infeksjoner som en følge av dette. Men denne type smitte må vi ta på fullt alvor. Derfor er avdelingen stengt og omfattende smitteverntiltak er iverksatt. Vi er ikke kjent med kilden til utbruddet, sier Myrbakk.

Totalt er det onsdag ettermiddag åtte pasienter innlagt ved nyfødt intensiv.

De tre smittede pasientene, og deres pårørende, er isolert og håndteres samlet for seg. De øvrige pasientene som ikke har påvist bakteriesmitte holdes på egne rom.

- De ansatte er nå også organisert slik at det er noen som nå kun håndterer de smittede pasientene, mens andre følger opp de øvrige. Dette for å begrense faren for ytterligere spredning, forklarer seksjonsleder ved nyfødt intensiv Mona Mørkved.

Avdelingen blir nå fullstendig vasket og renset for å unngå ytterligere smitte. Det er også innført ekstraordinære smitteverntiltak for de rundt 50 ansatte på avdelingen.

"De to smittede ansatte ivaretas i henhold til sykehusets prosedyrer."

Ifølge pressemeldingen er det er første gang nyfødt intensiv ved UNN Tromsø rammes av MRSA-bakterien.