«Helse Nord vil slite noe alvorlig når de skal begrunne sin handlemåte og de manglende vurderinger i denne saken»

Av

Habilitetsvurderingene i Helse Nord.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helse Nord sliter med habiliteten til styret i Helgelandssykehuset fordi det er utnevnt tre styremedlemmer uten at det er foretatt noen habilitetsvurdering. Styrelederen i Helse Nord har gjentatte ganger opplyst at det er en «helhetsvurdering» som ligger til grunn for utnevningen.

Helseforetakets administrerende direktør har gjentatt mye av det samme, og hennes budskap er at alt er i orden i forhold til denne saken. Ikke alle er enig i det, noe som framgår av medieomtalen av saken. Rana kommune har bedt om innsyn i saken, og det har man nektet å etterkomme. 333 ansatte på Rana sykehus har klaget på utnevningen blant flere forhold i Helse Nord.

Til å begynne med tok Helse Nords folk lett på det og gikk svært langt i å saksbehandle både anmodningen om innsyn og klagen i media. Saken skulle vært oppe til behandling i siste styremøte i Helse Nord, men ble utsatt fordi administrasjonen hadde behov for mer tid til å forberede saken for styret. Det kan bety at styreleder og administrerende direktør må ha forstått at saksbehandling i media er uholdbart, og de har vel også etter hvert er blitt klar over kompleksitetsgraden i saken.

Det er forbausende at Helse Nord er kommet i denne situasjonen. Helse Nord er Nord-Norges største bedrift og bør forvente bedre enn som så. Spørsmålet om habilitet er grundig behandlet i pensum til juridikum, i forelesningene i faget og på kurs. Hvis man ikke er jurist så er dette med habilitet noe som er en del av en lederkvalifikasjon, dvs. at statlige toppledere må ha kompetanse på dette felt for å kvalifisere seg. I tillegg er det normalt at enhver organisasjon i offentlig sektor har juridisk egenkompetanse som behersker fagområdet i tillegg til den kompetanse topplederen måtte inneha.

Hva er det som har gått galt i dette saken? Slik jeg har opplært og praktisert det som statlig etatsleder i ca. 25 år, så gjelder habilitet fra første trinn i saksbehandlingen. Hele systemet er basert på at så snart man ser at spørsmålet om habilitet kan oppstå, skal det gjøres en vurdering av dette.

Det ansees som svært uheldig å få en slik vurdering i ettertid eller et stykke ut i saksbehandlingen. Prof em i jus ved UiB, Jan Fr Bernt, en ubestridt autoritet på dette området, var nylig i VG inne på akkurat dette og betydningen av å følge de regler som gjelder i en helt annet sak.

Når det gjelder denne saken framgår det av de redegjørelser som styreleder og adm. direktør har gitt i ulike medier, blant annet i Rana Blad og Helgelands Blad, at det ikke er foretatt noen habilitetsvurdering av dette i forbindelse ved utnevningen av de tre styremedlemmene. Det i seg selv er et klart regelbrudd i forhold til de saksbehandlingsregler som gjelder.

Det sentrale i denne saken er om det er forhold knyttet til utnevnelsen av de tre som kan føre til at upartiskheten kan trekkes i tvil av andre. Spørsmålet blir om det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten. Alle tre har profilert seg meget sterkt i mange sammenhenger til fordel for et felles sykehus sør for Korgfjellet for hele Helgeland, dvs. legge ned Rana sykehus og etablere et DMS i Rana fordi det er godt nok for Rana som i dag har det største og mest veldrevne sykehuset på Helgeland.

Dette er en løsning som statsråd Høie ikke ville ha og som han derfor avviste. Nå skal de tre være med å implementere en løsning med to akuttsykehus, hvorav det ene i Rana ved det nåværende sykehuset på Selfors. Jeg har sett på trykk av nestlederen som er ny i styret og uten nevneverdig erfaring i styrearbeid og virksomhetsstyring, har uttrykt at «rollen» hennes nå er annerledes enn den var tidligere, dvs. før utnevnelsen.

Kommunelegen i Mosjøen er i noenlunde «samme båt» med frontalangrep på adm. direktør for HSYK for innstillingen til styret for HSYK. Enda verre er det med den tredje fra bunadsgeriljaen som ikke bare har gått svært høyt på banen til fordel for en løsning som statsråd Høie avviste, men også på sosiale medier assosiert seg med en varsler fra Sandnessjøen og der varslene av avvist som helt grunnløse etter grundige eksterne vurderinger som har kostet Helgelandssykehuset over 3,5 mill. kroner, penger som kunne vært benyttet til pasientbehandling.

Jeg har også lagt merke til at dette styremedlemmet har stilt kritiske spørsmål om man ikke burde stoppe moderniseringen av operasjonsstuene ved Rana sykehus som er i sluttfasen for å spare penger. Spørsmålet om tillit og upartiskhet er i hvert fall ikke tatt ut av lufta.

Ved UiO var det gitt en eksamensoppgave i forvaltningslovens § 6, 2 ledd, JUR 2000 2 avdeling høst 2009. Jeg har lastet ned fra internett sensorveiledningen utarbeidet på landets fremste juridiske lærested, og der er det redegjort for hva som er de sentrale spørsmål. Jeg vil tro at Helse Nord vil slite noe alvorlig når de skal begrunne sin handlemåte og de manglende vurderinger i denne saken. I denne forbindelse bør styret også vurdere om styrets leder og nestleder er habil til å være med på å behandle klagen. For å være på den sikre siden bør antakelig begge to fratre under behandlingen fordi det var de to som etter det som er opplyst som var arkitektene bak utnevningen.

Det bør også i den forbindelse vurderes om administrerende direktør er habil. Er administrerende direktør inhabil så er hele Helse Nord det, og da må noen andre behandle klagen. Slik er systemet. For meg er det meget forbausende at Helse Nord har havnet i denne situasjonen som helt åpenbart krever en opprydding.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken