Helse Nord skal fylle på med base for ambulansehelikopter i Kirkenes: –Vi kan tenke nytt om hvordan vi plasserer våre ressurser

Nye luftambulanseetableringer må sees opp mot helheten av luftambulanseressurser i hele Helse Nord, og på landsbasis.  Det inkluderer basen i Brønnøysund.