Helse Nord-sjefen: – Intensiteten og alvorligheten er større enn forventet

Pandemi og legemiddelmangel er de mest sannsynlige krisene som kan ramme Norge, sa Cecilie Daae, daværende sjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i fjor. Nå er hun administrerende direktør i Helse Nord. Hun fikk pandemien i fanget.