Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord må sette standarden for oppførsel og kultur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke ofte ordførere sjikanerer navngitte offentlige ansatte. Når det skjer bør noen si fra. Også toppledelsen i Helse Nord.

Vi er blitt vant til at flere fremtredende folkevalgte sør på Helgeland bruker et språk vi sjeldent hører i fredstid. Forsøkene på å legge ned sykehuset nord på Helgeland, der halvparten av befolkningen bor og der den klart største byen ligger, har fått ordførerne til å bruke hard skyts som også rammer enkeltpersoner.

Dessverre ble alle rekorder for usakligheter og personangrep oversteget da ikke mindre enn 12 ordførere skrev under på et oppsiktsvekkende angrep mot flere navngitte ansatte i Helgelandssykehuset. I brevet fra de 12 ordførerne, forsøker de å skape mistillit allerede før konseptfasen starter. Målet er tydeligvis å undergrave ledelsen ved Helgelandssykehuset. Det er ikke greit at Helse Nord lar slike ting passere. Nå må våre fremste ledere sette foten ned.

Mest sjokkerende er det å se at de 12 ordførerne går til verbalt frontalangrep mot en av lederne i foretaket.

Denne lederen har vært gransket etter varsler fra ansatte i Sandnessjøen. Resultatene fra den eksterne granskningen er at det ikke er avdekket noen kritikkverdige forhold. Han er 100 prosent renvasket og frikjent. Den tidligere styrelederen ved Helgelandssykehuset uttalte at «Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag». Det er det lett å si seg enig i, noe et enstemmig styre i Helgelandssykehuset sa seg enig i. Likevel velger de 12 ordførerne, kort tid i etterkant å sette mobbingen i gang igjen.

I Helgelandssykehusets svarbrev uttrykkes det overraskelse og oppgitthet over tone og innhold i brevet fra ordførerne. Det reageres på at ansatte henges ut og det bes om respekt, verdighet og arbeidsro – og konstruktivt samarbeid videre.

Det gjøres ikke i Helse Nord sitt brev. Tvert imot «settes pris på det store engasjementet». Vi er, for å si det mildt, overrasket over svaret fra Helse Nord til de 12 ordførerne. I stedet for å sette pris på engasjement burde det vært sendt et tydelig signal fra Helse Nord. Vi reagerer på manglende korrektiv til ordførerne og manglende backing av ledelsen ved Helgelandssykehuset.

Vi antar at tanken har vært å bruke en slags standardformulering, om at man «setter pris på engasjementet». Her var det en feilvurdering. Når engasjementet tipper over i usakligheter og personangrep mot ansatte i helseforetaket, må toppledelsen sette foten ned. Det er fint å være engasjert, men det er ikke akseptabelt å blåse luft i varslersaker som allerede er lagt døde.

Helse Nord må sette standarden for oppførsel og kultur. Hvis ikke kan konseptfasen bli en slagmark. Ingen vinner på det.

I Rana vil vi gjøre det vi kan for fortsatt å holde en konstruktiv tone og bidra til at helseministerens vedtak blir gjennomført.

Ved inngangen til konseptfasen er det fire forhold vi er opptatt av:

For det første. Helse Nord må engasjere seg på en langt mer konstruktiv og balansert måte i Helgelandssykehuset enn det vi har sett de siste ukene. Vedtaket er ett sykehus med to enheter – en enhet i nord og en ved kysten i sør.

For det andre. I saksfremlegget som legges til grunn for vedtaket i Helse Nord står det lite om økonomisk bærekraft. Dette kommer til å bli noe av det viktigste som skal gjøres i konseptfasen. Dette må utredes på en god og forsvarlig måte. Vi har klare forventninger om at det skal foretas investeringer på begge lokasjoner.

For det tredje: Vi forventer at faglighet og hensynet til pasientsikkerhet legges til grunn i funksjonsfordelingen. Det må gjelde på alle felt. Når prosessen er gjennomført må kreftkirurgien/gastro i Mo i Rana komme styrket ut.

For det fjerde: Å legge ledelsen betyr ikke å flytte administrasjonen til Sandnessjøen. Prosessen må gjennomføres med respekt for de ansatte og etablerte fagmiljøer. Vi må speilvende dagens praksis – dvs at det også i fremtiden blir ledelse og administrative funksjoner begge steder slik det er i dag.

Kommentarer til denne saken