Helse Nord-direktøren avviser kravet om å fjerne styremedlemmer

De 333 ansatte ved Helgelandssykehuset på Mo får ikke støtte fra Helse Nord i sin erklærte mistillit til oppnevninga av styremedlemmene i helseforetaket.