Gå til sidens hovedinnhold

- Hei, har du et minutt?

Artikkelen er over 4 år gammel
Apropos

Har du tenkt over hvor heldige vi er? Vi bor i et land med et velutviklet demokrati. I et land hvor viktige verdier som ytringsfrihet, informasjonsfrihet og pressefrihet er forutsetninger for et fritt, demokratisk samfunn.

Det er ikke gitt at det fortsatt skal være slik. Mediemangfoldet er under press. Google og Facebook overtar de tradisjonelle mediers annonseinntekter, uten å betale skatt. Norske mediehus har vært gjennom store nedbemanninger. I USA har Trump utpekt de seriøse mediene som sin største fiende. Holdningene smitter, også til Norge.

Det plantes falske nyheter og alternative fakta i sosiale medier. De som etter beste evne publiserer fakta og sannheter er av makthaverne i USA utpekt til folkets fiender. Betydningen av medier med et redigert og troverdig innhold er viktigere enn noen gang.

Dette er bakgrunnen for at frittstående Amediastiftelsen og Stiftelsen Tinius, som eier mange norske aviser, sammen har tatt initiativ til en kampanje for mediemangfold, journalistikk og troverdig informasjon. Helgelendingen er med på kampanjen, som har fått navnet #ett minutt. Gjennom kampanjen ønsker vi med korte budskap å minne om viktigheten av vårt bidrag til gode lokalsamfunn og lokalt demokrati.

Tidspunktet for kampanjen er ikke tilfeldig. 7. mars, legger Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport. Utvalget skal peke på hvordan folk kan sikres tilgang til ulike medier og troverdig journalistikk. Rapporten leveres til politikerne. Men diskusjonen angår oss alle. Vårt håp er at kampanjen skal stimulere til en bredere diskusjon. Mediemangfoldet og medienes rolle i samfunnsdebatten kan ikke tas for gitt.

I Helgelendingen har vi ansvar for å fortelle deg om det som skjer i vårt område. Vi følger med på utviklingen i helsesektoren, eldreomsorgen, i barnehagene og på skolene. Vi forteller om offentlig og private byggeplaner. Vi er vaktbikkja som stiller politikere, næringslivsledere og myndighetspersoner de kritiske spørsmålene når det er begått feil eller når tingene utvikler seg annerledes enn de selv forespeilet oss. Eiendomsskatten er et eksempel på det.

Det er vi som rapporterer systematisk om det som skjer i våre lokalsamfunn. Den informasjonen vi bringer fram, er avgjørende for at du og andre velgere skal ha best mulig grunnlag når du skal avgi stemme på valgdagen. Lokalavisa er en forutsetning for et godt lokaldemokrati.

Staten har en grunnlovsfestet plikt til «å legge forholdene til rette for en opplyst offentlig samtale». Det vi ber om er en langsiktig mediepolitikk som gir oss og de nye internasjonale aktørene like muligheter til å konkurrere. Vi ber om rammevilkår, økonomiske og politiske, som sikrer at vi også i framtida er i stand til å ivareta vår oppgave med å verne og utvikle demokratiets posisjon og rolle. Hvis ikke vi er i stand til å gjøre det, står ingen andre klar til å påta seg oppgaven.

Da vil vi få et ganske annet samfunn enn vi har i dag.

Kommentarer til denne saken