Helgelendingen får kritikk av PFU

skjerm_presselapp_felles_horisontal

skjerm_presselapp_felles_horisontal

Av
DEL

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder to artikler i Helgelendingen om et bygg som skal ha hatt mangler når det gjelder brannsikring. Eierne av bygget ble kritisert for at det bodde folk i bygget.

Klager er Polofas AS, som er en av eierne. Klager mener Helgelendingen har publisert flere uriktige opplysninger. Det stemmer ikke at det har bodd folk i leiligheter som ikke var brannsikre, mener klager. Ifølge klager har ikke avisen gitt tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Avisen burde sitert fra svaret som selskapet hadde levert kommunen, slik selskapet oppfordret redaksjonen om å gjøre før publisering. Videre reagere klager på at artiklene ikke er blitt rettet til tross for at selskapet påpekte feil overfor avisen. Helgelendingen avviser at artiklene inneholder feil. Klager har ikke kunnet påvise at noe er uriktig, mener avisen. Helgelendingen understreker at redaksjonen hadde et omfattende kildegrunnlag. Avisen opplyser at klager ble kontaktet og at klager da viste til en byggeteknisk konsulent i saken. Konsulenten ble intervjuet, understreker avisen. Artiklene er for øvrig basert på kommunens tilsynsrapport, og redaksjonen måtte kunne rapportere om hva som stod der, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at partene er uenige om hva som er fakta i saken. PFU kan ut ifra det forelagte materialet ikke avgjøre hvem som har rett.

PFU noterer samtidig at det kommer klart frem i de påklagede artiklene at de omstridte opplysningene stammer fra en tilsynsrapport. VVP 3.2 sier at pressen skal kontrollere at opplysninger er korrekte før publisering. Når redaksjonen ikke har tilstrekkelig dekning for å fastslå en opplysning, må redaksjonen ta forbehold, og det mener utvalget at Helgelendingen har gjort ved å tydeliggjøre at opplysningene kommer fra rapporten. Utvalget reagerer imidlertid på at klagers stemme ikke kommer frem. Artiklene handler om hvordan eiendommen ikke var godt nok brannsikret, og det ble stilt spørsmål ved om folk bodde i brannfarlige leiligheter. Det ble særlig pekt på seksjoner som klager eier. PFU mener dette utgjorde sterke beskyldninger av faktisk art som klager burde fått muligheten til å imøtegå, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Utvalget merker seg at klager ble kontaktet før publisering og at klager da viste til svaret som de hadde levert til kommunen. PFU mener det var kritikkverdig at Helgelendingen ikke formidlet klagers mening fra dette svaret. Helgelendingen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen

Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind KvalnesArtikkeltags