Vefsn kommune har igjen gått bort fra helseministerens vedtak om ett akuttsykehus fordelt på to lokasjoner, og forsøker seg på nytt med å få endret vedtaket til ett stort akuttsykehus. Et forståelig utspill om det hadde kommet for tre år siden da vedtaket ble fattet, og da etter å ha oppnådd enighet med de øvrige ti samarbeidskommunene på midt og sør Helgeland. Nå framstår det hele som et soloutspill for egen vinning, da målet for ett sykehusmodellen er plassering i Vefsn.

Det Vefsn kan ha rett i, er at modellen med ett stort akuttsykehus sentralt plassert på Helgeland ville på sikt vært det beste alternativet. Da er det en forutsetning at sykehuset plasseres slik at tilgjengeligheten i akutte tilfeller likestiller pasientenes mulighet til å rekke fram i tide, uansett bostedsadresse eller postnummer. Vefsn, eller for den saks skyld Rana, er ikke riktig plasseringssted i så måte.

Hovedsykehuset er vedtatt plassert i Sandnessjøen, og da med ett mindre akuttsykehus på Selfors. Ikke alle, det være seg fagansatte eller lokale politikere, har slått seg til ro med denne situasjonen. Under hånden er det flere enn Vefsn som opererer i kulissene for å få endret vedtaket med tanke på egen vinning. Hensynet til tilgang for pasienter fra hele Helgeland må stille bakerst i køen, etter argumenteringen om bærekraft og mangel på ressurser.

I en situasjon hvor Helgelandssykehuset og dets eier Helse Nord RHF er pålagt å spare ressurser, samt finne mer effektive måter å drifte framtidens sykehus i Nord-Norge på, er det farlig å ta noe som helst for gitt. Helgeland må i likhet med Salten-regionen og Troms/Finnmark ha ett stort hovedsykehus med tilstrekkelig tilbud, tilbud som forhindrer pasientlekkasje mot sør, og som hindrer unødvendig transport av helgelendinger ut av regionen til fordel for Bodø/Tromsø. Om ikke Helgeland er i stand til å framheve egen regions viktighet hva angår pasientbehandling og sykehustilbud på hovedsykehuset, vil Helgeland stå igjen som tapere.

Hovedansvaret for at dette ikke skjer påhviler i hovedsak Alstahaug kommune. Som vertskommune for hovedsykehuset har kommunen ett stort ansvar med oppgaven å forene sør og Midt-Helgeland. Rana i likhet med Vefsn kjører sitt eget løp, et løp som verken er til hovedsykehuset eller Helgelands beste.

Per A. Solvang