Gå til sidens hovedinnhold

Helgelandssykehusets administrasjon har selv valgt en tilnærming som ikke åpner for et alternativ som Tovåsen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

D-dag for styrene

Konsulentselskapet Sweco anbefaler ikke områdene ved Tovåsen som aktuelle tomter for et nytt hovedsykehus for Helgeland. Nå skal konsulentenes utredning ut på en såkalt innspillsrunde etter at styrene både i Helgelandssykehuset og Helse nord har behandlet saken. Begge styrene bør se at det nå er avgjørende viktig at de tar en aktiv rolle i den videre prosessen og sikrer at Tovåsen er med i det videre arbeidet.

Problemet med Swecos rapport er at de anbefalingene konsulentselskapet kommer med aldri vil oppfylle hensikten med helseministerens beslutning om et hovedsykehus for hele Helgeland midt på Helgeland. Det vil være oppsiktsvekkende dersom verken styret i Helgelandssykehuset eller styret i Helse nord lytter til et samlet fagmiljø og 11 kommuner med et flertall av befolkningen på Helgeland. Og det vil være nokså spesielt dersom det nå etableres en ny sykehusstruktur som ikke bidrar til et bedre tilbud for pasientene enn hva tilfellet er med dagens sykehusstruktur. Vi kan gjerne legge til at et nytt sykehus i Sandnessjøen i beste fall ikke vil bli annet enn et lite sykehus. Til det er pasientgrunnlaget for lite og transportavstandene for store. Ikke minst fordi et ufravikelig krav om et distriktsmedisinsk senter i Mosjøen for Vefsn, Grane og Hattfjelldal, vil svekke et allerede svakt pasientgrunnlag ytterligere.

Å ta ut Tovåsen åpner også for at det nye hovedsykehuset blir bygd opp i Rana, stikk i strid med helseministerens lite framtidsrettede beslutning om at Helgeland i framtida skal ha en tosykehusmodell. Den beste løsningen, som etter en periode med litt støy kunne berget framtidas helgelandssykehus, er og blir ett felles sykehus lagt til området ved Nyland i Holandsvika. Men en slik lokalisering ville neppe blitt anbefalt i konsulentenes utredninger heller, basert på forutsetninger for tomtevurderingene som er laget av Helgelandssykehuset selv. For deres forutsetninger gjør det umulig å legge et sykehus utenfor et bynært område. På den måten kan man si at Helgelandssykehusets administrasjon selv har valgt en tilnærming som ikke åpner for et alternativ som Tovåsen, og at de dermed har navigert hele prosessen mot at man på sikt kun sitter igjen med ett felles sykehus – på Mo i Rana. Vi skal vokte oss vel for å tillegge andre motiver de muligens ikke har. Men det vil uansett være en argumentasjon som kommer til å bli brukt i den videre debatten og som neppe vil bidra til å styrke tilliten til ledelse og styret i Helgelandssykehuset.

Derfor kan også være vel anvendt tid å reflektere over hvorfor man ikke har valgt samme tilnærming i Helse nord som i Helse Sørøst, der det er det regionale helseforetaket som kjører prosessen for et nytt, felles sykehus ved Mjøsbrua. Styret i Helse nord har riktignok tatt en langt mer aktiv rolle etter hvert, og det er bra. Men nå er det viktigere enn noen gang å ta innover seg de tilbakemeldingene som kommer, og den argumentasjonen som legges fram, fra et samlet Helgeland sør for Korgfjellet og som helt og fullt støtter Tovåsen som den beste lokaliseringen.

Den kommende uka vil vise hvor kraftfulle og styringsdyktige styrene både i Helgelandssykehuset og Helse nord faktisk er. Dersom de ønsker et sykehustilbud på Helgeland som er bedre enn det vi har i dag, må de ta tydelige grep om det videre arbeidet med tomtesiling, og der må Tovåsen være med som den mest aktuelle lokaliseringen.

Kommentarer til denne saken