I 2021 seilte Helgelandssykehuset HFs tre ambulansebåter 153 160 km, og forbrukte 645 000 liter diesel. Spesialisthelsetjenesten har satt seg klimamål om å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Helgelandssykehuset HF og Sykehusinnkjøp HF er nå gang med et forprosjekt for å vurdere muligheten for å anvende mer miljøvennlige ambulansebåter i fremtiden, skriver Helgelandssykehuset i ei pressemelding. Forprosjektet har fått tilsagn på 300 000 kroner fra Forskingsrådet.

Dagens kontrakt på ambulansebåter utløper våren 2025, og kan forlenges til 2027. Ønsket er å bruke utslippsfrie ambulansebåter når neste kontraktsperiode starter dersom forprosjektet viser at dette er realistisk.

Vil ha leverandører og forskingsmiljøer med på laget

Pål Madsen er klinikksjef ved prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset HF. Klinikken har ansvar for transport og behandling av pasienter før de ankommer sykehuset.

– Markedet tilbyr i dag utslippsfrie fartøy, men det kreves innovasjon for å produsere båter som kan betjene en tidskritisk tjeneste slik en ambulansebåt gjør. De må kunne gi rask respons, ha god rekkevidde og høy hastighet. De skal også ha mulighet for tidlig akuttmedisinsk behandling samt virtuelle avstandskonsultasjoner, sier han i pressemeldingen.

Helgelandssykehuset skriver at de trenger innspill fra blant annet maritime fagmiljøer og bedrifter innenfor helseteknologi, digitalisering og grønn energi. Dette inkluderer leverandører og forskingsmiljøer.

Dialogmøte neste steg

Dersom forprosjektet viser at anskaffelse av utslippsfrie ambulansebåter er realistisk, vil neste steg være en anbudsprosess.

– Her har vi flere muligheter, som for eksempel innovasjonspartnerskap med en leverandør eller anbud med forhandlinger. Akkurat hvordan vi gjennomfører anbudsprosessen vil vi ta stilling til senere. I første omgang gjennomfører vi nå markedsdialog for å se hva som er mulig, forteller Madsen.

Markedsdialogen starter med et dialogmøte i Sandnessjøen den 24. mai.