Helgelandssykehuset må ut av blindgata

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har sendt et brev til styreleder og adm direktør for Helse Nord om den blindgata som Helgelandssykehuset er kommet inn i. Kopi er sendt styreleder og adm dir i Helgelandssykehuset. Hovedpunktene i brevet kan oppsummeres slik:

Årsaken til den situasjonen Helgelandssykehuset befinner seg i nå, er innblandingen fra Helse Nord i Helgelandssykehusets vedtak 10 januar om å stanse tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Måten denne innblandingen har skjedd på, er ytterst kritikkverdig med to styremøter der man gjorde sitt beste for dels å latterliggjøre vedtaket, dels forsøk på en faglig overprøving av vedtaket. I tillegg trakk Helse Nord inn UNN i denne saken på en måte som uvilkårlig svekker UNNs omdømme som det ledende sykehuset i landsdelen. Hva virkningene av det vil kunne bli på lengre sikt er det for tidlig å ha noen mening om.

Denne meget uheldige utviklingen kommer på toppen av måten Helse Nord har håndtert Helgelandssykehuset på over lang tid. Her er det flere forhold av betydning. Jeg minner om at Helse Nord har påført Helgelandssykehuset store konsulentutgifter til faglige rapporter om framtidig sykehusstruktur på Helgeland som bare ble lagt i skuffen. Dette er bortkastede penger som heller kunne vært anvendt til pasientbehandling. Mange 10-talls millioner rett ut av vinduet og i stedet har vi fått et vedtak i styret klekket ut på bakrommet i en kaffe pause og lagt fram av et styremedlem etter anmodning fra styrelederen. Det lå ingen utredninger av faglig karakter til grunn for dette benkeforslaget. Dette strødde helseministeren sand på uten noen nærmere vurdering slik han er tilpliktet å gjøre etter utredningsinstruksen som også gjelder for både helseforetakene og helseministeren. Nå viser det seg at det er ikke penger til å gjennomføre dette vedtaket fordi det sannsynligvis vil koste minst det dobbelte av den investeringsrammen som Helse Nord har funnet plass til. Dessuten mangler Helgelandssykehuset om lag halvparten av den egenkapitalen som skal til. Med den elendige økonomistyringen i Mosjøen og Sandnessjøen, som til sammen har et akkumulert underskudd siden oppstarten på ca 300 mill kroner, vil egenkapitalen over tid bare desimeres ytterligere og i takt med regnskapsmessige underskudd. Så bør det føyes til at Helse Nord har akkumulerte kostnadsoverskridelser på allerede vedtatte og igangsatte prosjekter, ekskl UNN, på 6 – 7 milliarder kroner. Disse overskridelsene har ikke Helse Nord økonomisk ryggrad til å bære.

Det er nå på tide å legge vekk alle skylappene og slutte med å legge grunnlaget for urealistiske forventninger om hva som er mulig økonomisk. Det går an å manne seg opp til å si fra til statsråd Høie at den planen Helse Nord la fram for statsråden og som han strødde sand på, ikke er gjennomførbar på grunn av pengemangel. Dessuten er det faglige grunnlaget for nytt hovedsykehus på aksen ikke klarlagt. Så kan man jo benytte anledningen til å vise til at flere av landets ledende medisinske miljøer påkaller Helsetilsynet for å sjekke opp hva man driver på med på sykehuset i Sandnessjøen. Det må være mager trøst at det bare er UNN som nå støtter opp Helse Nord med at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen er trygg og god, når dødeligheten er på ca 5 ganger det nasjonale gjennomsnitt. Dette er dokumentert meget godt både i Aftenposten som en av landets ledende aviser og i Rana Blad. Alle skjønner at med dette som utgangspunkt kollapser det medisinske grunnlaget for hovedsykehuset til Helse Nord og statsråd Høie.

Det finnes et par eksempel til på vanskjøtsel som bør hitsettes. Helse Nord har sørget for et styre for Helgelandssykehuset som mangler troverdighet på Nord Helgeland. Denne delen av Helgeland med 36 000 innbyggere, dvs nesten halvparten av befolkningen på Helgeland, er avspist med en eiervalgt styrerepresentant, mens Sør-Helgeland med 42 000 innbyggere er tilgodesett med tre representanter. Dette må være norgesrekord i geografisk skjevfordeling. Det bør også nevnes at ingen av de tre har erfaring fra virksomhetsstyring eller styreerfaring. Deres erfaringsbakgrunn er at de har markert seg som aktive motstandere av sykehuset i Rana som statsråd Høie har sagt skal bestå og videreutvikles.

Ytterligere et eksempel er oppryddingen etter varslingssakene som er oppstått ved Sandnessjøen sykehus og som faglig sett er dømt nord og ned av ekstern kompetanse innleiet av Helgelandssykehuset. Dette har kostet Helgelandssykehuset ca 3,5 mill kroner i konsulentutgifter. Hva den endelige regningen blir er det ingen gitt å si i dag. Da sørget styret i Helse Nord for at han som hadde dratt lasset med å skulle ordne opp, ble skiftet ut som styreleder uten noen begrunnelse. Og siden har det tilsynelatende vært stillstand. Hva som skjer i Helseforetakene og i Helsedepartementet når det gjelder styrevalg er nå nylig gjennomgått av Riksrevisjonen som har dokumentert skandaløse forhold. Omtrent ingen ting av skriftlighet foreligger, så Riksrevisjonens rapport anbefales som tema på neste styresamling i Helse Nord, sammen med forvaltningslovens para 6.2. Når det er mangelfull skriftlighet, er det ikke mulig å foreta noen etterprøving.

Helgelandssykehuset er presentert som et omstillingsprosjekt. Slik det framstår er det ikke mye som ligner på det. Hadde vi som var sentrale i jernverksomstillingen i siste halvdel av 1980-tallet benyttet samme modell og metode som Helse Nord og Helgelandssykehuset ser ut til å ha tatt ibruk, så ville Mo Industripark i dag representert 200 – 300 arbeidsplasser og ikke 2200. Bare det at det skal ta to år å finne ei tomt på aksen, er helt uforståelig og minner lite om omstilling som bør skje raskt og uten unødvendig opphold.

Det aller største eventyret Helse Nord forsøker seg på er å lage ett sykehus på to lokasjoner av to så vidt forskjellige bedriftskulturer. Dette er et opplegg som er dømt til å mislykkes. Det finnes forøvrig mye faglitteratur på at det ikke er mulig når kulturforskjellene er så store som de åpenbart ser ut til å være.

Det er også et faktum at den politiske kulturen på Nord Helgeland er totalt forskjellig fra den på Sør Helgeland. Dette har Ståle Paulsen nylig beskrevet meget godt i et leserbrev som er tatt inn i de ovennevnte media. At ordførerne på Sør Helgeland har assosiert seg med varslingssakene og av adm dir i Helse Nord er berømmet for sin innsats når ordførerne mobber og trakasserer er en del av historien om Helse Nord sin vanskjøtsel av Helgelandssykehuset.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken