Helgelandssykehuset ligger dårlig an til å nå kravet på 20 millioner i overskudd i 2020: - Når vi får mindre penger til å investere, tvinger det oss til å tenke nytt