(iSandnessjøen)

Det bekrefter kommunikasjonssjef Mette Horsberg i Helgelandssykehuset.

– Det er oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset som skal behandles. Sakspapirene blir sendt ut den 3. desember, skriver hun i en e-post.

Det var på styremøtet 25. november at et oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 1 opprinnelig skulle vedtas av styret.

Men styret var ikke helt tilfreds med det som ble lagt fram av administrasjonen i Helgelandssykehuset. Det gjaldt særlig Helse Nords bestilling om en tydelig framdriftsplan for hvordan foretaket tenker å etablere Sandnessjøen som hovedsykehus, samt flytting av ledelsen til hovedsykehuset.

Dermed ble det av styreleder Arne Benjaminsen fattet følgende vedtak:

«Vedtakspunkt 3 utsettes til neste styremøte. Administrasjon kommer tilbake med oppdatert utkast til styringsdokument etter innspillene som kom i møtet.»

Dette skal altså skje 6. desember.