Helgelandssykehuset HF, bør settes under administrasjon av Helse Nord RHF

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå gjelder det tarmkreftkirurgi

Det er unødvendig å gjenta 6-7 års forutgående historie om prosessarbeid for nytt sykehus for Helgeland, drevet frem av særinteresser for Rana, ved hjelp av etablert helseforetak lokalisert til Rana.

* Fire overleger fra Rana i signert brev, anmoder som strakstiltak i aktuelle situasjon, om at alle tarmkreftoperasjoner på Helgeland skal overføres for operasjoner ved Rana sykehus!

* Denne forvaltningstradisjonen og mangeårig administrasjon av Helgelandssykehuset HF, ledet ut fra særinteresser for regionen Rana, bør opphøre. Midlertidig styring av Helseforetaket kreves overdratt til Helse Nord RHF og til styret for Helgelandssykehuset HF, inntil helseministerens vedtak om flytting av helseforetaket til Sandnessjøen er gjennomført.

Brev fra overleger i Rana

Et brev signert avavdelingsoverlege Andreas Wegner, seksjonsoverlege Stefan Dehof, pverlege Lucasz Krajniks og overlege Guntram Burkhardt krever strakstiltak etter deltagelse i skamløs prosess rundt tarmkreftkirurgi, i ubegrunnet forsøk på å vippe Sandnessjøen sykehus ut av operasjonsprogrammet for kreftkirurgi for helgelendinger.

Forslaget i brevet om «strakstiltaket» , skulle vare frem til Helsetilsynet hadde avsluttet sine vurderinger av operasjonene, utført ved to små sykehus, i Rana og i Sandnessjøen.

Om kravene for strakstiltak fra overlegene ved Rana sykehus skulle innfris; at alle tarmkreftoperasjoner fra Helgeland skulle utføres ved sykehuset i Rana frem til rapporten fra Statens Helsetilsyn foreligger; bør ingen pasienter i denne perioden gjennomgå tarmkreftkirurgi på Helgeland.

Alternativt bør pasienter opereres i Tromsø, Bodø eller i Trondheim.

Pasienter med alvorlige mage- /tarmsykdommer bør omadresseres og bli operert av gastrokirurger i Tromsø, i Bodø og eventuelt i Trondheim.

Tjenestevilligheten fra kirurgene i Rana viser en overraskende usminket anledning for å posisjonere seg regionalt for tarmkreftkirurgien, og legge en hindring for spesialitet som vil bli sentral ved kirurgisk fagutvikling ved det Nye Hovedsykehuset for Helgeland.

Tarmkreftkirurgi som spesialitet ved hovedsykehuset for Helgeland

Sykehusdebatten på ny?

To små sykehus med reisedistanse på mindre enn < 55 min. mellom dem?

Et sentralt, fagsterkt hovedsykehus for hele Helgeland, riktig plassert til Sandnessjøen og Omegn, vil gi mindre enn < 1 times reise for sykehusbehandling for 3/ 4 av 80.000 beboere på Helgeland.

30.000 helgelendinger vil rekke sykehusbehandling innen 35 min.

Nytt hovedsykehus, som dels vil bygges opp om tarmkreftkirurgi, vil ha en ressurstilgang, pasientvolum, tilgang på kvalifisert personell, samt organisering, kompetanse og tyngde for spesialisering og medisinsk forskning, for tverrfaglige team, og kompetanse for bedre å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner.

Et noe lavere pasientvolum for spesifikke kreftgrupper kan i noen grad kompenseres med god kvalitet på de øvrige tjenestene og formalisert kunne samarbeide med andre nasjonale sykehus og universitetsklinikker.

Både volum og kvalitetskriteriene må samlet legges til grunn for kvalitetskravene for kreftkirurgi.

Det er en vanlig oppfatning at tarmkreftkirurgi kreves samhandling med de kirurgiske enhetene urologi og gynekologi.

Ustrukturert, trenerende prosess fra Rana

Ustrukturert ledelse, handlinger og prosesser av administrasjonen og helseforetaket fra Rana, har over de siste år skadet fremdriften for en sykehusstruktur for Helgeland og en ønsket lokalisering av et hovedsykehus sentralt for helgelendingene.

Administrasjon av Helgelandssykehuset HF bør tas ut fra regionen Rana og overføres til Helse Nord RHF og herfra ledes sammen med styret for Helgelandssykehuset HF, inntil helseministerens vedtak om flytting av Helseforetaket er gjennomført.

En videre trenering av sykehusprosessen og av flytting av helseforetaket til Sandnessjøen, bør sees på som en tjenesteforsømmelse, med påførte konsekvenser som en samlet avvikende prosess for sykehusstrukturen for Helgeland vil møte.

Flytting av helseforetaket som er annonsert å ta to år, bør være utført innen juli 2021. Koronatiden vil ikke være til noe hinder for flytting av helseforetaket til Sandnessjøen.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags