Helgelandssykehuset har kjøpt tjenester av advokatfirma knyttet til to personalsaker: – Innkjøpet ble gjort som hasteoppdrag