De som naivt trodde på bedre klima i sykehusdebatten for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sin del ved nyansettelsen av Lena Nielsen som administrerende direktør i Helgelandssykehuset (HSYK), kan bare konstatere at i stedet for bedre dialog og fornuft fra HSYK sin side, så vrir de om kniven de allerede har stukket i ryggen på Midt-Helgeland. Uttalelsene i «hermetegn» nedenfor er uttalelser nettopp fra nytilsatt administrerende direktør i Helgelandssykehuset (HSYK), Lena Nielsen.

«Når døgnberedskap overføres fra sykehuset i Mosjøen, vil det nærmeste akuttsykehuset for befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal være i Sandnessjøen». Legg merke til ordet NÅR. Lena Nielsen har allerede lagt ned akuttberedskapen ved Mosjøen sykehus. NÅR. Ikke hvis.

Videre sier Lena Nielsen: «Akuttmedisinsk beredskap handler ikke bare om antall ambulanser. Vår viktigste samarbeidspartner på dette området er kommunene, som blant annet har ansvaret for legevakt». Allerede hardt økonomisk belastede kommuner (les her: VEFSN), skal altså ta av for udugeligheten til administrasjonen i HSYK. Dette er uakseptabelt, og Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) forlanger at Vefsn kommune med alle midler starter å motarbeide disse, som ønsker å sette Mosjøen, Vefsn, Grane og Hattfjelldal mange tiår tilbake helsemessig sett.

Videre sier Nielsen: «Det som nå gjennomføres er en del av strukturvedtaket fremsatt av den forrige helseministeren (Bent Høie)og bekreftet av den nåværende (Ingvild Kjerkol). Det er i tråd med de føringer som kommer fra Helse Nord om redusert forbruk av helsepersonell og sikring av tilgjengelige gode tjenester for hele befolkningen». Altså, det som Høyre, Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har vedtatt, godtatt og som fortsatt står ved lag. Hva er feil med våre sentrale folkevalgte? De tviholder på en sykehusmodell; «ETT sykehus fordelt på to steder», som verken er konsekvensutredet eller har vært gjennom ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). Partiet Rødt, som besøkte Alstahaug for et par uker siden, bekreftet at de ikke kom til å gå imot dette fullstendig vanvittige vedtaket, så hvem kan Vefsn ha en fornuftig dialog med? Helse Nord? VTP øyner et lite håp, men, med «lite» mener vi lite!

Helseminister Høie (H) gjorde sitt vedtak om «ETT sykehus fordelt på to steder» på Helgeland, basert på et styrevedtak i Helse Nord som nok ikke helt tåler dagens lys. Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen satte stort press på å få enstemmighet i styret. Den eneste måten dette var mulig, var å snu «7-5 stemmene» (7 i favør for ETT sykehus sentralt plassert på Helgeland sør for Korgfjellet, 5 imot). Dette ble gjort i den famøse halvtimes kaffepausen, ved å få de ranavennlige som var mot ETT sykehus som forklart over, til å akseptere «ETT sykehus fordelt på to steder», hvorav det ene selvfølgelig skulle ligge på Mo. Enstemmigheten var et faktum.

Jeg refererer i neste avsnitt til uttalelser fra ETTgruppa (Ja til ETT-sykehusmodellen midt på Helgeland: «Det ene sykehuset er et gammelt og dårlig bygg på ei øy på kysten (avskåret i dårlig vær), og det andre i et like skrøpelig bygg plassert i nord mot grensen til Salten. Løsningen vil ikke hjelpe på økonomien til Helse Nord, snarere tvert imot.

Bygningsbransjen graderer den tekniske tilstanden på bygg slik:

TG 0: 0 - 0,75 Meget god teknisk tilstand

TG 1: 0,75 - 1,5 God/Tilfredsstillende tilstand

TG 2: 1,5 - 2,25 Utilfredsstillende tilstand

TG 3: 2,25 - 3,0 Dårlig/meget dårlig tilstand

Multiconsults topp-rapport for teknisk tilstand fra 2017 viser at «Hovedsykehuset på Alstenøya» er det desidert dårligste, med TG3 på 62% og TG2 på 38%. Det betyr at HELE bygningsmassen trenger oppussing for å fremstå med den standard det hadde da det ble bygd, altså fortsatt et sykehus fra tidlig 1900-tall.

Når det gjelder Mo sykehus, så har bygget 75% TG2 og 1% TG3. Da er ikke Selfors Sykehjem og tannklinikken, som HSYK så hastig kjøpte, tatt med. Bruker man 2 milliarder kroner på å ruste opp Selfors Sykehjem og Mo Sykehus, vil byggene fortsatt ha en standard det hadde da det ble bygd, for sykehuset som helhet, ca. 1980». Sitat slutt.

Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP) er av den mening at de eneste Vefsn og Mosjøen (sammen med Grane og Hattfjelldal) kan stole på, er oss selv. Det er ingen partier på Stortinget som viser tegn til å høre på fornuft. For Vefsn og Mosjøen sin side må det drastiske virkemidler til. VTP mener følgende:

- Utred et stiftelsesdrevet sykehus a.la. Diakonhjemmet i Oslo. Det er fullt mulig, også inklusive akuttberedskap. HSYK har bevisst forsøkt å lure befolkningen på Helgeland ved å påstå at det trengs skarve 85 millioner kroner i oppussing av sykehuset i Sandnessjøen. Gang det med minst 10, så nærmer vi oss sannheten. Kanskje.

- HSYK har bevisst forsøkt å lure befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal ved å påstå at de skal spare 45 millioner kroner ved å legge ned akuttberedskapen ved Mosjøen sykehus. Dette er reinspikka tull. En halvering (minst) er på sin plass her.

- Balanserer vi DRG-poeng (DRG, innsatsstyrt finansiering ved pasientbehandling), altså inntekter ved pasientbehandling, litt forenklet forklart, med kostnader relatert til opprettholdelse av akuttberedskap, tror VTP at inntektssiden vil overstige utgiftssiden. Altså må man som sagt over, få utredet et stiftelsesdrevet sykehus a.la. Diakonhjemmet i Oslo for Vefsn / Mosjøen sin del.

- VTP ønsker organisert innsats for å sende pasienter med planlagte operasjoner som ikke kan foretas ved Mosjøen sykehus ut av helseregionen (Helse Nord), «Helseveien mot sør». Dette for å skade økonomien til HSYK og Helse Nord – hvorfor skal vi spille på lag med de som vil ødelegge for oss?

Lena Nielsen: «Noen synes at prosessen går for raskt. Det har vi respekt for. Vi skal gjøre det vi kan for å trygge pasienter og ansatte vi har i året som kommer». Jaggu! Undertegnede stoler langt mer på Balle Clorin i Supperådet (som faktisk innrømmer at «dette er bare tøys»), enn på Lena Nielsen samt resten av administrasjon (og styre) i HSYK!

For Vefsn Tverrpolitiske Parti (VTP)

Atle Jørgensen

Les også

Fremtidig tilbud i Mosjøen – hva skjer nå?