Helgelandssykehuset forbereder konseptfasen og inviterer de tre vertskommunene til dialogmøte. Det skjer på «nøytral grunn», i Korgen