Kommunene vil avgrense sykehusalternativene, og heller ha en grundig analyse av modellen som utredes

Mandag skal kommunestyret i Alstahaug, behandle innspillet til samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset 2025.

Mandag skal kommunestyret i Alstahaug, behandle innspillet til samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset 2025. Foto:

De 12 kommunene som ønsker et felles sykehus plassert sentralt på Helgeland, tar et skritt videre i prosessen. Mandag skal Alstahaug kommunestyre behandle innspillene for en større samfunnsanalyse.

DEL

(iSandnessjøen) Kommunestyret i Alstahaug skal mandag behandle innspillet som de 12 kommunene sør for Korgfjellet er enige om. De ønsker færre modeller utredet, med en mer grundig og omfattende analyse av den sykehusmodellen som de ønsker.

De 12 kommunene som samarbeider for et felles sykehus på Helgeland, er Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Enighet

De 12 kommunene er enige om modellen 2a, som er modellen med et stort felles sykehus, med inntil tre DMS.

«Dersom framtidens Helgelandssykehus vedtas bygd på en helt ny sykehuslokalisasjon, vil Tovåsen i Leirfjord kommune være en god lokalisasjon for tilnærmet alle pasientene på Helgeland.

I uttalelsen ber kommunene om at utredningen for modell 2b-1, som er er ett stort akuttsykehus, med et mindre akuttsykehus, og inntil 2 DMS ikke prioriteres.

«Kommunene mener denne modellen bør utgå, da det er frarådet av både fagmiljø og et stort flertall av kommunene.»

Grundig og omfattende

I et felles innspill for 'Helgelandssykehuset 2025', skriver kommunene derfor at de er enige i at det er fornuftig å avgrense utredningsalternativene, og heller ha en grundig og omfattende analyse av de modellene som skal utredes.

«Våre kommuner har tidligere avgitt høring der alle kommunene står bak alternativet med ett stort akuttsykehus plassert sentralt på Helgeland, med tilhørende DMS på Mo i Rana og i Brønnøysund, er til det beste for alle pasienten i regionen. Dette budskapet står vi fremdeles bak. Kommunene ønsker med bakgrunn i dette, å utrede en lokalisasjon på Tovåsen i Leirfjord kommune, i tillegg til sykehuslokaliseringene i kommunene Alstahaug, Vefsn og Rana».

Artikkeltags