– Begge tomtene er godt egnet, er robuste og har utviklingspotensial

Det er Karlsenmarka på Rishatten og Radåsen som troner øverst blant åtte tomter i Sandnessjøen og Leirfjord som har blitt utpekt som mulige tomter for et framtidig sykehus på Helgeland. På tredjeplass kommer eksisterende tomt der sykehuset står i dag.