Må avsette ekstra ressurser for å imøtekomme innsynskrav: - Det er en god del arbeid som gjenstår i å bringe orden i arkivet