- Jeg vet hva det vil si å ha et liv i mine hender. Der tid og kvalitet på behandlingen, blir den avgjørende faktoren mellom liv og død

Det sier intensivsykepleier Bjørn Furre. Han er frustrert over debatten i sykehussaken. - Den har dessverre gått over fra å handle om oss som pasienter, til skittkasting om posisjoner, ansvar og ledelse. Nå må pasientenes beste løftes opp igjen.